aplikacja Matura google play app store

Chemia kosmetyczna

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Chemia kosmetyczna, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201540
rok 201631
rok 201731
rok 201819
rok 201915
rok 202042
rok 202166
rok 202263
Liczba absolwentów
Chemia kosmetyczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Chemia kosmetyczna, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201595,0%
absolwenci z roku 201696,8%
absolwenci z roku 201783,9%
absolwenci z roku 201889,5%
absolwenci z roku 2019100,0%
absolwenci z roku 202078,6%
absolwenci z roku 202178,8%
absolwenci z roku 202255,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Chemia kosmetyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Chemia kosmetyczna, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201585,0%77,5%
absolwenci z roku 201696,8%83,9%
absolwenci z roku 201783,9%71,0%
absolwenci z roku 201889,5%84,2%
absolwenci z roku 201993,3%73,3%
absolwenci z roku 202073,8%61,9%
absolwenci z roku 202174,2%45,5%
absolwenci z roku 202254,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Chemia kosmetyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia kosmetyczna, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku5,0%2,7%0,5%0,0%0,0%3,0%1,0%0,3%
w II roku0,8%0,0%3,8%2,2%0,0%0,8%0,8%
w III roku5,8%1,6%9,9%5,3%2,2%0,6%
w IV roku2,9%4,0%12,1%3,5%2,8%
w V roku4,6%5,1%5,6%5,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Chemia kosmetyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Chemia kosmetyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia kosmetyczna, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,440,170,150,000,000,360,140,05
w II roku0,090,000,360,190,000,100,11
w III roku0,900,201,080,670,180,15
w IV roku0,600,581,140,710,27
w V roku1,260,360,641,12
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Chemia kosmetyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Chemia kosmetyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Chemia kosmetyczna, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201523,3328,49
absolwenci z roku 201623,8727,57
absolwenci z roku 201718,7021,28
absolwenci z roku 201811,5833,06
absolwenci z roku 20199,5025,38
absolwenci z roku 20209,8213,80
absolwenci z roku 20215,426,51
absolwenci z roku 20223,555,44
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Chemia kosmetyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Chemia kosmetyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia kosmetyczna, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201522,5%15,0%2,5%
abs. z roku 201625,8%19,4%0,0%
abs. z roku 201729,0%19,4%3,2%
abs. z roku 201868,4%5,3%0,0%
abs. z roku 201960,0%0,0%0,0%
abs. z roku 202069,0%47,6%7,1%
abs. z roku 202172,7%60,6%4,5%
abs. z roku 202266,7%52,4%1,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Chemia kosmetyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Chemia kosmetyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Chemia kosmetyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Chemia kosmetyczna, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca14,0%8,6%19,6%17,5%13,9%50,4%57,7%48,1%
umowa o pracę6,9%6,7%14,2%4,8%0,0%36,1%48,1%36,0%
samo­zatrudnienie2,3%0,0%1,3%0,0%0,0%4,3%4,5%0,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Chemia kosmetyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Chemia kosmetyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Chemia kosmetyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia kosmetyczna, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 341 zł1 298 zł1 894 zł1 048 zł1 160 zł2 348 zł3 390 zł2 947 zł
w II roku1 305 zł998 zł1 880 zł650 zł1 011 zł3 130 zł4 485 zł
w III roku2 350 zł2 735 zł3 217 zł2 575 zł2 942 zł4 399 zł
w IV roku3 168 zł3 165 zł4 482 zł3 890 zł3 693 zł
w V roku3 672 zł3 314 zł5 283 zł4 857 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Chemia kosmetyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Chemia kosmetyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia kosmetyczna, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 752 zł1 573 zł2 377 zł2 795 zł3 548 zł3 545 zł
w II roku1 776 zł2 075 zł2 959 zł1 077 zł3 325 zł4 956 zł
w III roku2 579 zł3 136 zł3 520 zł3 131 zł3 124 zł4 726 zł
w IV roku3 374 zł3 282 zł4 465 zł4 036 zł3 685 zł
w V roku3 836 zł3 408 zł5 406 zł4 996 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Chemia kosmetyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Chemia kosmetyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia kosmetyczna, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,320,370,430,260,270,400,530,41
w II roku0,330,270,410,150,200,480,63
w III roku0,570,630,670,500,540,63
w IV roku0,700,680,860,700,60
w V roku0,750,650,910,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Chemia kosmetyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Chemia kosmetyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności