aplikacja Matura google play app store

Chemia

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Chemia, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20141 428
rok 20151 371
rok 2016917
rok 2017971
rok 2018935
rok 2019981
rok 2020883
rok 2021893
rok 2022689
Liczba absolwentów
Chemia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Chemia, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,4%
absolwenci z roku 201694,0%
absolwenci z roku 201794,0%
absolwenci z roku 201892,4%
absolwenci z roku 201994,4%
absolwenci z roku 202092,5%
absolwenci z roku 202192,1%
absolwenci z roku 202290,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Chemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Chemia, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201590,5%81,6%
absolwenci z roku 201691,5%83,0%
absolwenci z roku 201792,3%84,6%
absolwenci z roku 201890,5%81,2%
absolwenci z roku 201992,4%83,9%
absolwenci z roku 202090,4%78,1%
absolwenci z roku 202189,5%67,8%
absolwenci z roku 202286,9%9,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Chemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,4%2,4%1,4%1,1%1,4%1,1%1,4%0,8%0,9%
w II roku2,8%2,1%1,4%1,3%1,3%1,5%1,8%1,1%
w III roku8,3%6,4%4,9%4,7%5,3%3,8%3,2%
w IV roku4,0%3,0%3,2%3,1%2,7%1,9%
w V roku2,5%3,0%3,3%1,9%1,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Chemia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Chemia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,210,240,210,150,220,190,210,150,13
w II roku0,280,260,230,200,240,220,370,22
w III roku1,031,030,930,930,890,700,81
w IV roku0,620,610,660,580,510,37
w V roku0,410,620,610,490,38
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Chemia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Chemia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Chemia, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201422,2225,63
absolwenci z roku 201519,9724,74
absolwenci z roku 201620,7423,70
absolwenci z roku 201719,6622,74
absolwenci z roku 201818,2521,99
absolwenci z roku 201917,6421,13
absolwenci z roku 202016,0018,35
absolwenci z roku 202113,8715,36
absolwenci z roku 20224,975,74
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Chemia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Chemia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201422,6%16,5%0,7%
abs. z roku 201528,6%16,9%1,0%
abs. z roku 201625,7%17,8%1,3%
abs. z roku 201729,6%22,6%0,8%
abs. z roku 201836,0%26,0%1,3%
abs. z roku 201934,1%22,8%0,5%
abs. z roku 202036,5%26,3%1,9%
abs. z roku 202134,1%25,2%1,7%
abs. z roku 202232,9%25,7%1,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Chemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Chemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Chemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Chemia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca12,8%15,1%14,9%16,3%20,4%20,5%19,5%21,5%20,8%
umowa o pracę9,7%10,3%11,2%13,0%16,0%15,5%15,5%17,3%17,2%
samo­zatrudnienie0,5%0,8%0,8%0,4%0,8%0,4%1,3%0,9%0,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Chemia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Chemia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Chemia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 369 zł1 407 zł1 652 zł1 589 zł1 986 zł2 085 zł2 040 zł2 494 zł2 890 zł
w II roku1 534 zł1 874 zł1 826 zł2 097 zł2 370 zł2 554 zł2 911 zł3 090 zł
w III roku2 307 zł2 623 zł2 946 zł3 299 zł3 335 zł3 729 zł4 388 zł
w IV roku3 117 zł3 485 zł3 780 zł4 142 zł4 347 zł5 120 zł
w V roku3 725 zł4 044 zł4 328 zł4 962 zł5 375 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Chemia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Chemia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 579 zł1 739 zł1 857 zł1 913 zł2 138 zł2 325 zł2 353 zł2 866 zł3 294 zł
w II roku1 816 zł2 151 zł2 159 zł2 491 zł2 722 zł2 861 zł3 203 zł3 542 zł
w III roku2 570 zł2 904 zł3 205 zł3 578 zł3 566 zł4 018 zł4 662 zł
w IV roku3 266 zł3 680 zł3 983 zł4 419 zł4 555 zł5 349 zł
w V roku3 839 zł4 226 zł4 514 zł5 223 zł5 590 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Chemia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Chemia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,380,370,410,360,430,430,370,420,44
w II roku0,400,460,420,440,480,470,480,45
w III roku0,580,610,630,650,620,630,65
w IV roku0,740,760,750,760,730,77
w V roku0,820,820,800,820,80
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Chemia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Chemia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności