aplikacja Matura google play app store

Geoinformacja

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Geoinformacja, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201514
rok 201698
rok 201769
rok 201852
rok 201963
rok 202076
rok 202144
rok 202244
Liczba absolwentów
Geoinformacja (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Geoinformacja, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 201685,7%
absolwenci z roku 201792,8%
absolwenci z roku 201898,1%
absolwenci z roku 201990,5%
absolwenci z roku 202078,9%
absolwenci z roku 202168,2%
absolwenci z roku 202261,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Geoinformacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Geoinformacja, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2015100,0%85,7%
absolwenci z roku 201680,6%59,2%
absolwenci z roku 201791,3%60,8%
absolwenci z roku 201890,4%61,6%
absolwenci z roku 201981,0%53,9%
absolwenci z roku 202072,4%40,8%
absolwenci z roku 202161,3%31,8%
absolwenci z roku 202259,1%9,1%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Geoinformacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geoinformacja, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,0%1,2%2,6%0,8%0,9%5,0%2,8%0,4%
w II roku0,0%0,9%1,3%0,5%2,5%1,3%2,1%
w III roku8,3%3,9%3,9%2,9%3,2%0,8%
w IV roku0,0%2,8%2,8%2,4%4,9%
w V roku0,0%2,2%0,7%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Geoinformacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Geoinformacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geoinformacja, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,000,190,410,110,151,030,770,05
w II roku0,000,180,190,080,390,230,35
w III roku1,340,741,350,530,650,12
w IV roku0,000,420,681,061,10
w V roku0,000,510,150,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Geoinformacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Geoinformacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Geoinformacja, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201526,0731,14
absolwenci z roku 201617,6321,41
absolwenci z roku 201720,2525,15
absolwenci z roku 201819,7324,32
absolwenci z roku 201914,9418,28
absolwenci z roku 202010,1613,14
absolwenci z roku 20218,4911,60
absolwenci z roku 20225,205,83
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Geoinformacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Geoinformacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geoinformacja, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201521,4%14,3%0,0%
abs. z roku 201634,7%30,6%0,0%
abs. z roku 201726,1%15,9%2,9%
abs. z roku 201830,8%25,0%1,9%
abs. z roku 201944,4%38,1%1,6%
abs. z roku 202056,6%43,4%4,0%
abs. z roku 202165,9%45,4%9,1%
abs. z roku 202272,8%61,4%6,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Geoinformacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Geoinformacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Geoinformacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Geoinformacja, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca8,9%22,1%14,0%16,1%29,7%37,0%41,5%54,9%
umowa o pracę6,5%16,4%7,6%10,4%26,1%28,3%29,9%40,1%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,7%1,8%1,6%2,5%6,8%4,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Geoinformacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Geoinformacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Geoinformacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geoinformacja, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 041 zł1 897 zł1 831 zł1 605 zł2 517 zł2 879 zł3 169 zł3 857 zł
w II roku1 819 zł2 457 zł2 677 zł2 809 zł2 686 zł3 658 zł3 841 zł
w III roku2 837 zł3 119 zł3 319 zł3 786 zł3 972 zł5 675 zł
w IV roku3 131 zł4 063 zł4 149 zł4 893 zł4 845 zł
w V roku4 139 zł4 664 zł4 773 zł6 152 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Geoinformacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Geoinformacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geoinformacja, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 051 zł2 141 zł1 723 zł2 717 zł3 005 zł3 579 zł4 088 zł
w II roku1 819 zł2 710 zł2 945 zł2 984 zł2 878 zł4 150 zł4 046 zł
w III roku3 206 zł3 327 zł3 541 zł3 680 zł4 264 zł6 003 zł
w IV roku3 402 zł4 198 zł4 153 zł4 954 zł5 197 zł
w V roku4 088 zł4 693 zł5 000 zł6 296 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Geoinformacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Geoinformacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geoinformacja, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,320,490,410,340,490,540,540,56
w II roku0,490,580,600,590,500,620,58
w III roku0,660,680,710,740,670,86
w IV roku0,670,830,810,860,74
w V roku0,840,880,840,97
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Geoinformacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Geoinformacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności