aplikacja Matura google play app store

Studia i miasta - praca i wynagrodzenie po dyplomie

Studia dziennikarskie, informacyjne - Polska

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunków z grupy dziennikarskie, informacyjne, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20142 211
rok 20152 229
rok 20161 978
rok 20172 281
rok 20182 389
rok 20192 443
rok 20202 334
rok 20212 398
rok 20222 427
Liczba absolwentów
dziennikarskie, informacyjne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunków z grupy dziennikarskie, informacyjne, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201580,5%
absolwenci z roku 201679,9%
absolwenci z roku 201776,2%
absolwenci z roku 201874,1%
absolwenci z roku 201975,0%
absolwenci z roku 202072,6%
absolwenci z roku 202170,3%
absolwenci z roku 202267,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
dziennikarskie, informacyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunków z grupy dziennikarskie, informacyjne, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201575,4%55,0%
absolwenci z roku 201676,9%56,4%
absolwenci z roku 201772,3%53,6%
absolwenci z roku 201870,1%52,6%
absolwenci z roku 201970,8%51,3%
absolwenci z roku 202067,7%45,8%
absolwenci z roku 202164,6%33,5%
absolwenci z roku 202260,2%0,4%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
dziennikarskie, informacyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy dziennikarskie, informacyjne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku4,7%4,2%2,9%2,1%2,1%2,5%2,8%2,2%2,3%
w II roku3,5%3,0%2,2%1,7%2,2%2,7%1,8%1,6%
w III roku5,0%4,3%4,3%3,9%4,7%3,5%3,3%
w IV roku4,4%4,1%4,2%4,7%3,3%3,1%
w V roku3,5%4,3%4,7%2,9%2,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
dziennikarskie, informacyjne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
dziennikarskie, informacyjne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy dziennikarskie, informacyjne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,420,450,370,390,400,540,530,420,47
w II roku0,390,410,350,410,430,490,370,34
w III roku0,650,680,830,860,890,660,68
w IV roku0,720,810,940,980,810,66
w V roku0,710,920,910,700,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
dziennikarskie, informacyjne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
dziennikarskie, informacyjne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunków z grupy dziennikarskie, informacyjne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201417,0721,46
absolwenci z roku 201516,7620,17
absolwenci z roku 201616,4220,65
absolwenci z roku 201715,9920,21
absolwenci z roku 201815,2519,75
absolwenci z roku 201914,0017,35
absolwenci z roku 202012,0214,62
absolwenci z roku 20218,129,49
absolwenci z roku 20223,344,11
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
dziennikarskie, informacyjne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
dziennikarskie, informacyjne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy dziennikarskie, informacyjne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201443,9%31,7%4,5%
abs. z roku 201542,4%31,6%3,5%
abs. z roku 201642,3%31,4%3,2%
abs. z roku 201744,4%34,2%3,8%
abs. z roku 201847,9%35,0%4,8%
abs. z roku 201947,4%34,2%3,9%
abs. z roku 202050,7%36,3%4,6%
abs. z roku 202153,5%40,0%3,9%
abs. z roku 202250,8%36,2%3,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
dziennikarskie, informacyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
dziennikarskie, informacyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
dziennikarskie, informacyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunków z grupy dziennikarskie, informacyjne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca30,1%28,3%28,0%30,8%33,5%33,9%35,3%38,0%36,1%
umowa o pracę22,1%21,4%20,8%23,5%24,9%25,6%25,4%28,4%27,0%
samo­zatrudnienie3,2%2,3%2,2%2,5%3,1%2,8%3,1%2,7%2,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
dziennikarskie, informacyjne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
dziennikarskie, informacyjne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
dziennikarskie, informacyjne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy dziennikarskie, informacyjne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 614 zł1 722 zł1 760 zł2 062 zł2 344 zł2 542 zł2 580 zł3 069 zł3 471 zł
w II roku2 001 zł2 198 zł2 265 zł2 629 zł2 766 zł3 049 zł3 549 zł4 111 zł
w III roku2 426 zł2 676 zł2 778 zł3 093 zł3 234 zł3 912 zł4 364 zł
w IV roku2 976 zł3 314 zł3 380 zł3 653 zł4 257 zł4 941 zł
w V roku3 468 zł3 700 zł3 939 zł4 541 zł5 267 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
dziennikarskie, informacyjne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
dziennikarskie, informacyjne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy dziennikarskie, informacyjne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 895 zł1 992 zł2 080 zł2 327 zł2 688 zł2 973 zł3 031 zł3 583 zł4 136 zł
w II roku2 287 zł2 399 zł2 583 zł2 991 zł3 187 zł3 450 zł4 034 zł4 730 zł
w III roku2 685 zł2 959 zł3 089 zł3 428 zł3 616 zł4 262 zł4 967 zł
w IV roku3 178 zł3 536 zł3 663 zł3 956 zł4 610 zł5 316 zł
w V roku3 695 zł3 912 zł4 188 zł4 836 zł5 592 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
dziennikarskie, informacyjne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
dziennikarskie, informacyjne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy dziennikarskie, informacyjne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,430,440,420,460,490,490,460,480,49
w II roku0,510,530,510,550,540,540,560,58
w III roku0,590,610,590,590,570,620,62
w IV roku0,680,700,670,640,680,70
w V roku0,740,730,710,720,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
dziennikarskie, informacyjne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
dziennikarskie, informacyjne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności