aplikacja Matura google play app store

Komunikacja promocyjna i kryzysowa

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201572
rok 201669
rok 201755
rok 201883
rok 201976
rok 202065
rok 202172
Liczba absolwentów
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201584,7%
absolwenci z roku 201688,4%
absolwenci z roku 201789,1%
absolwenci z roku 201875,9%
absolwenci z roku 201978,9%
absolwenci z roku 202080,0%
absolwenci z roku 202170,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201576,4%51,4%
absolwenci z roku 201684,1%63,8%
absolwenci z roku 201783,6%63,6%
absolwenci z roku 201874,7%57,8%
absolwenci z roku 201977,6%46,1%
absolwenci z roku 202075,4%40,0%
absolwenci z roku 202165,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku3,5%2,3%0,8%3,4%6,1%1,2%2,3%
w II roku4,9%1,3%0,9%3,0%2,4%0,3%
w III roku5,7%3,0%4,1%4,7%1,0%
w IV roku3,8%2,2%4,5%2,0%
w V roku4,1%5,1%2,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,350,300,110,641,280,310,64
w II roku0,540,190,150,800,410,14
w III roku0,960,670,850,790,19
w IV roku0,840,710,790,34
w V roku1,340,770,59
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201516,0320,16
absolwenci z roku 201618,8521,18
absolwenci z roku 201712,6717,08
absolwenci z roku 201810,2413,90
absolwenci z roku 201912,9015,79
absolwenci z roku 20209,2810,84
absolwenci z roku 20212,905,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201547,2%31,9%1,4%
abs. z roku 201639,1%31,9%1,4%
abs. z roku 201758,2%45,5%1,8%
abs. z roku 201860,2%47,0%2,4%
abs. z roku 201951,3%35,5%1,3%
abs. z roku 202060,0%49,2%0,0%
abs. z roku 202165,3%45,8%1,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca28,1%23,2%39,8%43,0%29,9%39,4%45,4%
umowa o pracę20,4%20,0%33,2%32,2%23,0%31,7%32,4%
samo­zatrudnienie1,4%0,5%0,5%1,3%0,1%0,0%0,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 339 zł1 568 zł1 835 zł1 974 zł1 744 zł2 138 zł2 609 zł
w II roku1 971 zł2 045 zł2 377 zł2 362 zł2 684 zł2 945 zł
w III roku2 456 zł2 411 zł2 730 zł2 614 zł3 339 zł
w IV roku3 066 zł3 086 zł3 340 zł4 118 zł
w V roku3 706 zł3 602 zł3 952 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 635 zł1 738 zł2 130 zł2 304 zł2 264 zł2 356 zł3 430 zł
w II roku2 037 zł2 131 zł2 684 zł2 676 zł2 953 zł3 207 zł
w III roku2 684 zł2 747 zł2 934 zł2 958 zł3 522 zł
w IV roku3 252 zł3 249 zł3 577 zł4 136 zł
w V roku3 714 zł3 801 zł4 099 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,340,380,410,400,340,390,42
w II roku0,480,460,490,460,500,48
w III roku0,560,510,540,470,54
w IV roku0,660,610,620,66
w V roku0,750,650,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności