aplikacja Matura google play app store

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014194
rok 2015161
rok 2016152
rok 2017129
rok 2018102
rok 2019102
rok 202071
rok 202157
Liczba absolwentów
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201585,1%
absolwenci z roku 201679,6%
absolwenci z roku 201770,5%
absolwenci z roku 201885,3%
absolwenci z roku 201977,4%
absolwenci z roku 202073,2%
absolwenci z roku 202152,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201581,4%59,0%
absolwenci z roku 201677,0%59,2%
absolwenci z roku 201767,4%50,4%
absolwenci z roku 201885,3%62,8%
absolwenci z roku 201976,4%53,9%
absolwenci z roku 202067,6%43,7%
absolwenci z roku 202150,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku4,9%0,9%1,0%3,9%1,5%3,6%12,4%5,8%
w II roku2,7%0,4%1,2%4,8%0,7%3,4%6,5%
w III roku4,6%2,2%3,0%3,5%8,6%4,3%
w IV roku1,6%4,3%3,9%6,4%4,6%
w V roku0,9%2,3%5,1%4,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,440,100,120,680,431,712,781,61
w II roku0,360,060,251,760,181,332,20
w III roku0,770,491,201,291,990,93
w IV roku0,281,301,701,871,20
w V roku0,130,691,471,64
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201412,4815,63
absolwenci z roku 201516,7119,59
absolwenci z roku 201611,0412,68
absolwenci z roku 201710,7112,83
absolwenci z roku 201813,6614,27
absolwenci z roku 20199,5011,20
absolwenci z roku 20207,106,88
absolwenci z roku 20212,022,44
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201455,2%46,9%0,5%
abs. z roku 201537,9%31,7%0,6%
abs. z roku 201662,5%59,9%2,0%
abs. z roku 201767,5%58,1%2,3%
abs. z roku 201846,1%39,2%2,0%
abs. z roku 201960,8%50,0%5,9%
abs. z roku 202060,5%53,5%0,0%
abs. z roku 202171,9%59,6%3,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca41,9%30,8%50,8%56,6%38,0%52,1%55,5%57,3%
umowa o pracę37,1%25,1%46,4%46,8%33,4%42,5%49,5%48,8%
samo­zatrudnienie0,2%0,6%1,9%2,3%1,3%5,9%0,0%3,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 783 zł1 976 zł2 262 zł2 216 zł2 446 zł2 875 zł3 260 zł3 006 zł
w II roku2 207 zł2 530 zł2 580 zł2 610 zł2 914 zł3 286 zł3 645 zł
w III roku2 566 zł2 927 zł3 419 zł3 041 zł3 352 zł3 871 zł
w IV roku3 242 zł3 458 zł3 894 zł3 646 zł4 093 zł
w V roku3 597 zł3 910 zł4 158 zł4 361 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 036 zł2 077 zł2 286 zł2 341 zł2 628 zł2 957 zł3 535 zł3 286 zł
w II roku2 426 zł2 682 zł2 724 zł2 739 zł3 003 zł3 419 zł3 943 zł
w III roku2 811 zł3 089 zł3 470 zł3 353 zł3 583 zł4 105 zł
w IV roku3 256 zł3 517 zł3 903 zł3 769 zł4 261 zł
w V roku3 635 zł3 921 zł4 305 zł4 463 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,440,490,510,470,510,520,510,46
w II roku0,530,580,560,510,550,550,53
w III roku0,600,640,680,550,580,58
w IV roku0,700,700,740,620,63
w V roku0,720,740,730,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności