aplikacja Matura google play app store

Zarządzanie i dowodzenie

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie i dowodzenie, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201484
rok 201591
rok 2016121
rok 2017115
rok 201884
rok 2019106
rok 2020102
rok 202153
rok 202282
Liczba absolwentów
Zarządzanie i dowodzenie (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie i dowodzenie, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201514,3%
absolwenci z roku 201616,6%
absolwenci z roku 201713,0%
absolwenci z roku 20188,4%
absolwenci z roku 20199,5%
absolwenci z roku 202011,7%
absolwenci z roku 20217,5%
absolwenci z roku 202215,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Zarządzanie i dowodzenie (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i dowodzenie, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku9,7%9,1%7,9%4,3%4,2%4,0%4,6%5,0%3,5%
w II roku8,0%7,8%3,2%3,1%1,8%2,9%3,5%1,6%
w III roku5,7%3,3%2,1%2,9%0,9%4,0%1,9%
w IV roku2,7%4,5%2,4%1,7%3,4%2,9%
w V roku3,0%2,4%2,5%0,5%1,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Zarządzanie i dowodzenie (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Zarządzanie i dowodzenie (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i dowodzenie, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,920,871,300,610,660,830,980,450,69
w II roku1,020,980,710,510,190,420,720,29
w III roku0,570,290,330,700,130,900,28
w IV roku0,500,660,430,200,510,84
w V roku0,830,400,890,130,22
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Zarządzanie i dowodzenie (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Zarządzanie i dowodzenie (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie i dowodzenie, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,408,50
absolwenci z roku 20154,127,20
absolwenci z roku 20163,956,22
absolwenci z roku 20171,804,68
absolwenci z roku 20181,403,34
absolwenci z roku 20192,385,30
absolwenci z roku 20202,033,88
absolwenci z roku 20211,722,27
absolwenci z roku 20222,082,70
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Zarządzanie i dowodzenie (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Zarządzanie i dowodzenie (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i dowodzenie, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201491,6%70,2%7,1%
abs. z roku 201582,4%71,4%2,2%
abs. z roku 201687,6%78,5%5,0%
abs. z roku 201793,9%79,1%13,9%
abs. z roku 201897,6%85,7%11,9%
abs. z roku 201993,4%82,1%5,7%
abs. z roku 202096,1%88,2%4,9%
abs. z roku 202186,8%71,7%7,5%
abs. z roku 202287,8%78,0%7,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Zarządzanie i dowodzenie (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Zarządzanie i dowodzenie (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Zarządzanie i dowodzenie (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie i dowodzenie, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca75,6%70,1%75,9%84,9%87,1%82,7%87,2%76,2%77,0%
umowa o pracę57,9%59,1%63,7%68,4%72,3%68,6%77,8%65,7%67,1%
samo­zatrudnienie3,5%1,2%4,5%9,8%9,5%4,5%3,1%6,6%4,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Zarządzanie i dowodzenie (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Zarządzanie i dowodzenie (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Zarządzanie i dowodzenie (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i dowodzenie, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 768 zł2 959 zł3 405 zł3 572 zł4 293 zł3 911 zł4 957 zł4 553 zł5 484 zł
w II roku3 232 zł3 568 zł4 101 zł4 300 zł4 648 zł4 509 zł5 763 zł6 052 zł
w III roku3 678 zł4 156 zł4 643 zł4 847 zł5 219 zł5 283 zł7 164 zł
w IV roku4 372 zł4 870 zł5 261 zł5 524 zł5 921 zł6 279 zł
w V roku4 998 zł5 321 zł5 478 zł6 580 zł6 813 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Zarządzanie i dowodzenie (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Zarządzanie i dowodzenie (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i dowodzenie, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 170 zł3 044 zł3 482 zł3 737 zł4 377 zł3 963 zł5 035 zł4 967 zł5 739 zł
w II roku3 385 zł3 673 zł4 078 zł4 354 zł4 664 zł4 445 zł5 650 zł5 847 zł
w III roku3 811 zł4 193 zł4 686 zł4 854 zł5 194 zł5 257 zł7 079 zł
w IV roku4 461 zł5 037 zł5 224 zł5 434 zł5 950 zł6 402 zł
w V roku5 147 zł5 326 zł5 561 zł6 285 zł6 853 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Zarządzanie i dowodzenie (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Zarządzanie i dowodzenie (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i dowodzenie, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,720,740,770,770,900,750,900,730,75
w II roku0,810,830,880,890,930,810,940,85
w III roku0,870,910,940,950,970,841,06
w IV roku0,961,001,000,991,010,89
w V roku1,001,020,971,061,03
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Zarządzanie i dowodzenie (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Zarządzanie i dowodzenie (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności