aplikacja Matura google play app store

Studia i miasta - praca i wynagrodzenie po dyplomie

Studia ochrona i bezpieczeństwo - Polska

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 20142 419
rok 20154 009
rok 20164 943
rok 20175 226
rok 20185 648
rok 20195 652
rok 20205 039
rok 20214 761
Liczba absolwentów
ochrona i bezpieczeństwo (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201510,8%
absolwenci z roku 201612,6%
absolwenci z roku 201710,1%
absolwenci z roku 20188,8%
absolwenci z roku 20198,9%
absolwenci z roku 20209,4%
absolwenci z roku 20218,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku10,2%10,2%9,5%7,8%7,1%7,4%8,1%5,8%
w II roku5,8%6,2%5,5%4,8%4,9%5,9%4,5%
w III roku4,0%4,0%3,7%3,9%4,3%3,8%
w IV roku3,1%3,4%3,5%3,7%3,1%
w V roku2,4%2,6%3,5%2,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ochrona i bezpieczeństwo (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,931,071,131,131,171,261,280,94
w II roku0,640,790,820,810,810,920,76
w III roku0,560,630,620,700,640,64
w IV roku0,540,620,580,580,50
w V roku0,460,450,540,47
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ochrona i bezpieczeństwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,075,78
absolwenci z roku 20153,546,41
absolwenci z roku 20163,526,10
absolwenci z roku 20172,855,12
absolwenci z roku 20182,634,64
absolwenci z roku 20192,554,26
absolwenci z roku 20202,523,85
absolwenci z roku 20211,702,47
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ochrona i bezpieczeństwo (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ochrona i bezpieczeństwo (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201491,3%78,1%3,8%
abs. z roku 201588,2%75,8%5,0%
abs. z roku 201689,3%77,4%4,8%
abs. z roku 201790,8%80,6%5,0%
abs. z roku 201891,3%81,7%4,8%
abs. z roku 201989,5%79,2%4,9%
abs. z roku 202089,8%79,2%4,7%
abs. z roku 202191,2%80,8%4,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ochrona i bezpieczeństwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca77,6%75,1%75,6%78,7%79,7%78,4%77,5%79,7%
umowa o pracę66,9%63,1%63,8%67,8%69,7%68,9%67,7%69,8%
samo­zatrudnienie2,8%3,6%3,5%3,8%3,4%3,6%3,5%3,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ochrona i bezpieczeństwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ochrona i bezpieczeństwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 872 zł2 773 zł2 860 zł3 150 zł3 421 zł3 754 zł3 989 zł4 384 zł
w II roku3 290 zł3 312 zł3 424 zł3 800 zł4 092 zł4 362 zł4 814 zł
w III roku3 712 zł3 801 zł3 978 zł4 350 zł4 577 zł5 056 zł
w IV roku4 142 zł4 337 zł4 498 zł4 806 zł5 204 zł
w V roku4 630 zł4 834 zł4 903 zł5 422 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
ochrona i bezpieczeństwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 074 zł2 941 zł3 032 zł3 302 zł3 572 zł3 925 zł4 179 zł4 605 zł
w II roku3 350 zł3 387 zł3 499 zł3 849 zł4 165 zł4 431 zł4 907 zł
w III roku3 746 zł3 831 zł4 009 zł4 376 zł4 614 zł5 062 zł
w IV roku4 158 zł4 345 zł4 531 zł4 830 zł5 218 zł
w V roku4 624 zł4 825 zł4 924 zł5 421 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
ochrona i bezpieczeństwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,790,730,720,750,760,780,760,76
w II roku0,870,830,810,840,850,840,83
w III roku0,940,890,880,900,880,88
w IV roku0,980,940,930,910,90
w V roku1,020,990,930,93
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
ochrona i bezpieczeństwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności