aplikacja Matura google play app store

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201422
rok 201540
rok 201635
rok 201721
rok 201824
rok 201932
rok 202030
rok 202137
Liczba absolwentów
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201537,5%
absolwenci z roku 201637,2%
absolwenci z roku 201752,4%
absolwenci z roku 201854,2%
absolwenci z roku 201921,9%
absolwenci z roku 202053,3%
absolwenci z roku 202124,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku6,1%3,9%7,4%2,8%10,4%5,7%6,4%5,6%
w II roku3,0%5,7%4,8%5,2%10,8%4,4%2,8%
w III roku0,0%2,5%0,9%3,2%4,9%0,8%
w IV roku1,5%2,5%0,3%0,4%4,9%
w V roku0,0%1,9%0,0%2,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,600,561,040,592,471,111,010,93
w II roku0,251,060,660,892,290,730,55
w III roku0,000,770,260,420,870,24
w IV roku0,190,970,080,061,34
w V roku0,000,660,000,25
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,8418,29
absolwenci z roku 20157,918,94
absolwenci z roku 20168,1011,67
absolwenci z roku 20176,109,56
absolwenci z roku 201810,0013,95
absolwenci z roku 20195,169,55
absolwenci z roku 20208,178,56
absolwenci z roku 20214,475,03
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201463,6%36,4%4,5%
abs. z roku 201575,0%65,0%5,0%
abs. z roku 201660,0%37,1%5,7%
abs. z roku 201785,7%57,1%4,8%
abs. z roku 201879,2%45,8%4,2%
abs. z roku 201968,8%43,8%3,1%
abs. z roku 202066,7%40,0%3,3%
abs. z roku 202186,5%73,0%5,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca40,5%54,8%41,7%53,2%51,7%46,4%45,0%61,9%
umowa o pracę23,5%45,4%27,6%30,2%29,2%27,6%27,8%50,9%
samo­zatrudnienie1,1%2,5%1,9%0,8%3,1%0,8%1,1%4,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 829 zł2 299 zł2 168 zł1 984 zł2 403 zł2 103 zł2 446 zł3 486 zł
w II roku3 769 zł2 635 zł2 380 zł2 620 zł3 248 zł3 047 zł3 338 zł
w III roku3 619 zł3 576 zł3 329 zł2 701 zł3 757 zł3 968 zł
w IV roku3 845 zł4 301 zł4 099 zł3 273 zł4 557 zł
w V roku3 944 zł4 467 zł4 456 zł4 018 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 868 zł2 381 zł2 991 zł2 314 zł2 869 zł2 409 zł3 333 zł3 694 zł
w II roku3 236 zł2 839 zł2 541 zł3 829 zł3 740 zł3 551 zł4 376 zł
w III roku3 491 zł3 480 zł3 964 zł4 078 zł4 298 zł4 656 zł
w IV roku4 455 zł4 361 zł4 799 zł4 387 zł5 076 zł
w V roku4 661 zł4 650 zł5 524 zł5 420 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,700,560,460,440,450,400,380,55
w II roku0,890,610,460,570,580,520,47
w III roku0,810,770,570,550,620,61
w IV roku0,800,880,700,600,66
w V roku0,800,850,700,68
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności