aplikacja Matura google play app store

Socjologia stosowana i antropologia społeczna

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201472
rok 201546
rok 201654
rok 201746
rok 201836
rok 201938
rok 202057
rok 202168
Liczba absolwentów
Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201587,3%
absolwenci z roku 201685,2%
absolwenci z roku 201767,4%
absolwenci z roku 201883,3%
absolwenci z roku 201976,3%
absolwenci z roku 202075,4%
absolwenci z roku 202173,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201580,9%63,2%
absolwenci z roku 201683,4%51,9%
absolwenci z roku 201758,7%41,3%
absolwenci z roku 201880,6%38,9%
absolwenci z roku 201973,7%42,1%
absolwenci z roku 202071,9%29,8%
absolwenci z roku 202167,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,6%2,1%2,0%0,7%0,0%4,6%1,5%1,7%
w II roku2,9%0,2%0,5%0,5%0,5%3,5%0,5%
w III roku2,2%0,7%1,6%2,2%0,0%1,8%
w IV roku1,3%0,0%4,9%4,0%2,1%
w V roku3,1%1,4%3,7%2,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,070,310,570,330,000,910,180,26
w II roku0,370,020,090,260,061,330,23
w III roku0,390,430,240,770,000,55
w IV roku0,200,001,971,040,77
w V roku1,110,751,520,30
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,2923,72
absolwenci z roku 201521,6327,02
absolwenci z roku 201617,7020,20
absolwenci z roku 201713,0317,71
absolwenci z roku 201813,8415,43
absolwenci z roku 201914,4617,52
absolwenci z roku 20205,798,52
absolwenci z roku 20212,542,63
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201450,0%30,6%5,6%
abs. z roku 201539,9%21,3%1,8%
abs. z roku 201648,1%35,2%3,7%
abs. z roku 201758,7%45,6%4,3%
abs. z roku 201850,0%38,9%5,6%
abs. z roku 201952,6%31,6%5,3%
abs. z roku 202066,7%43,9%7,0%
abs. z roku 202167,7%44,1%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca31,9%18,6%34,9%47,7%38,2%35,3%47,2%46,7%
umowa o pracę20,4%9,8%29,0%39,5%25,9%23,2%34,1%33,8%
samo­zatrudnienie2,1%1,8%2,5%2,7%3,5%3,3%5,4%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 460 zł1 738 zł2 713 zł4 110 zł2 678 zł2 494 zł3 342 zł3 835 zł
w II roku4 218 zł2 261 zł3 094 zł4 898 zł4 061 zł3 645 zł5 467 zł
w III roku4 200 zł3 380 zł3 997 zł5 255 zł4 403 zł3 978 zł
w IV roku5 277 zł4 479 zł4 273 zł6 595 zł5 930 zł
w V roku6 108 zł4 711 zł4 978 zł7 391 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku4 191 zł2 748 zł3 060 zł4 629 zł3 407 zł3 313 zł3 927 zł4 928 zł
w II roku5 383 zł2 586 zł3 672 zł5 742 zł4 600 zł3 740 zł5 567 zł
w III roku5 475 zł3 804 zł4 257 zł5 687 zł4 861 zł4 901 zł
w IV roku5 695 zł4 666 zł4 783 zł6 929 zł6 317 zł
w V roku6 530 zł4 739 zł5 466 zł7 932 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,700,370,560,750,470,400,510,52
w II roku0,810,450,590,840,680,580,76
w III roku0,790,610,700,830,660,56
w IV roku0,940,780,710,970,78
w V roku1,010,780,771,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności