aplikacja Matura google play app store

Socjologia

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Socjologia, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20141 651
rok 20151 165
rok 2016924
rok 2017772
rok 2018696
rok 2019680
rok 2020641
rok 2021837
rok 2022837
Liczba absolwentów
Socjologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Socjologia, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201581,4%
absolwenci z roku 201676,7%
absolwenci z roku 201779,0%
absolwenci z roku 201873,7%
absolwenci z roku 201974,0%
absolwenci z roku 202074,4%
absolwenci z roku 202176,3%
absolwenci z roku 202272,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Socjologia, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201577,2%58,7%
absolwenci z roku 201672,7%56,2%
absolwenci z roku 201775,4%54,9%
absolwenci z roku 201869,1%52,9%
absolwenci z roku 201968,8%49,4%
absolwenci z roku 202069,4%48,2%
absolwenci z roku 202171,2%41,6%
absolwenci z roku 202265,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku4,1%3,1%2,8%3,2%3,1%2,5%2,8%2,1%3,2%
w II roku3,0%2,1%1,8%3,0%2,6%2,4%1,7%1,2%
w III roku6,2%3,9%5,3%5,2%5,6%3,4%4,0%
w IV roku4,8%3,7%5,2%5,7%3,8%2,8%
w V roku4,2%4,2%4,8%3,3%3,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Socjologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Socjologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,380,340,410,570,610,460,580,400,58
w II roku0,300,250,310,700,600,400,400,25
w III roku0,760,651,041,111,090,670,78
w IV roku0,790,781,121,190,890,67
w V roku0,820,940,790,880,87
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Socjologia, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201417,4821,37
absolwenci z roku 201516,1820,49
absolwenci z roku 201616,5520,24
absolwenci z roku 201713,1417,06
absolwenci z roku 201813,6217,35
absolwenci z roku 201913,0416,21
absolwenci z roku 202011,3513,49
absolwenci z roku 20218,309,94
absolwenci z roku 20223,234,19
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Socjologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Socjologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201442,6%33,1%3,3%
abs. z roku 201544,7%31,7%3,4%
abs. z roku 201644,6%33,9%2,8%
abs. z roku 201754,3%43,4%2,8%
abs. z roku 201855,2%42,2%4,5%
abs. z roku 201952,2%40,1%4,0%
abs. z roku 202054,0%40,4%3,7%
abs. z roku 202155,4%40,3%2,9%
abs. z roku 202251,5%36,2%3,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Socjologia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca30,7%29,9%31,9%40,1%40,8%40,0%39,7%39,8%35,0%
umowa o pracę23,6%22,2%25,0%31,3%31,7%31,1%30,7%30,0%25,8%
samo­zatrudnienie2,3%2,4%2,0%1,9%3,4%2,8%3,0%2,2%2,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Socjologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Socjologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Socjologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 648 zł1 803 zł2 018 zł2 359 zł2 481 zł2 774 zł2 564 zł2 985 zł3 209 zł
w II roku2 054 zł2 233 zł2 592 zł2 980 zł3 083 zł3 252 zł3 751 zł4 153 zł
w III roku2 567 zł2 772 zł3 028 zł3 371 zł3 491 zł4 134 zł4 422 zł
w IV roku3 149 zł3 385 zł3 579 zł3 897 zł4 380 zł5 266 zł
w V roku3 690 zł3 850 zł4 152 zł4 865 zł5 407 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 868 zł2 196 zł2 368 zł2 681 zł2 779 zł3 123 zł3 015 zł3 595 zł3 802 zł
w II roku2 249 zł2 485 zł2 905 zł3 256 zł3 360 zł3 617 zł4 120 zł4 660 zł
w III roku2 794 zł2 979 zł3 321 zł3 669 zł3 709 zł4 418 zł4 803 zł
w IV roku3 326 zł3 573 zł3 844 zł4 188 zł4 529 zł5 523 zł
w V roku3 829 zł4 037 zł4 376 zł5 048 zł5 582 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,430,440,470,500,520,530,450,480,45
w II roku0,510,530,560,600,600,570,570,59
w III roku0,600,610,620,640,620,650,61
w IV roku0,700,700,690,690,700,74
w V roku0,760,750,740,770,77
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności