aplikacja Matura google play app store

Samorząd terytorialny i polityka regionalna

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014138
rok 2015132
rok 201682
rok 201784
rok 201870
rok 201989
rok 202040
rok 202131
rok 202220
Liczba absolwentów
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,9%
absolwenci z roku 201687,8%
absolwenci z roku 201788,1%
absolwenci z roku 201885,7%
absolwenci z roku 201995,5%
absolwenci z roku 202090,0%
absolwenci z roku 202193,5%
absolwenci z roku 202285,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201581,8%66,7%
absolwenci z roku 201680,5%58,5%
absolwenci z roku 201783,3%50,0%
absolwenci z roku 201871,4%48,6%
absolwenci z roku 201995,5%82,0%
absolwenci z roku 202087,5%52,5%
absolwenci z roku 202180,6%41,9%
absolwenci z roku 202285,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,9%2,5%5,1%0,8%0,5%0,0%0,2%0,0%0,8%
w II roku1,3%1,0%4,3%0,2%0,0%0,9%1,0%0,0%
w III roku3,3%2,1%0,2%4,1%0,0%5,4%0,2%
w IV roku1,2%0,4%0,6%4,5%2,4%4,5%
w V roku0,0%0,4%4,5%6,1%2,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,310,351,200,160,050,000,040,000,15
w II roku0,210,171,360,090,000,130,150,00
w III roku0,440,740,101,320,001,090,06
w IV roku0,210,200,090,860,680,65
w V roku0,000,170,851,040,55
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,4618,69
absolwenci z roku 201515,2319,36
absolwenci z roku 201610,9513,39
absolwenci z roku 201715,5118,93
absolwenci z roku 201814,5711,84
absolwenci z roku 201914,8317,68
absolwenci z roku 202010,3112,94
absolwenci z roku 20217,336,00
absolwenci z roku 20220,573,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201450,7%37,7%4,4%
abs. z roku 201547,0%34,8%1,5%
abs. z roku 201656,1%48,8%0,0%
abs. z roku 201750,0%42,9%0,0%
abs. z roku 201865,7%62,9%5,7%
abs. z roku 201946,1%39,3%0,0%
abs. z roku 202055,0%45,0%2,5%
abs. z roku 202148,4%45,2%3,2%
abs. z roku 202270,0%40,0%5,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca35,6%32,2%40,7%35,7%46,2%29,0%44,4%40,1%44,6%
umowa o pracę27,9%25,8%33,3%31,0%41,0%24,2%37,3%37,9%31,2%
samo­zatrudnienie3,9%0,3%0,0%0,0%3,6%0,0%2,5%0,8%2,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 134 zł3 081 zł2 563 zł2 325 zł3 827 zł3 025 zł3 423 zł3 959 zł4 128 zł
w II roku2 810 zł3 357 zł2 952 zł3 488 zł5 023 zł2 838 zł4 093 zł5 148 zł
w III roku3 553 zł4 022 zł4 015 zł3 855 zł5 060 zł4 644 zł4 855 zł
w IV roku3 905 zł4 919 zł4 489 zł5 102 zł5 992 zł6 070 zł
w V roku4 620 zł5 653 zł5 210 zł5 496 zł7 457 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 604 zł3 611 zł2 866 zł2 648 zł3 798 zł3 078 zł3 732 zł3 801 zł5 474 zł
w II roku3 127 zł3 613 zł3 123 zł3 898 zł5 136 zł3 325 zł4 609 zł5 343 zł
w III roku3 590 zł4 275 zł4 125 zł4 056 zł5 032 zł4 762 zł5 099 zł
w IV roku3 962 zł5 216 zł4 531 zł4 959 zł6 068 zł6 148 zł
w V roku4 700 zł5 877 zł5 435 zł5 589 zł7 425 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,530,670,540,490,750,540,540,580,52
w II roku0,620,700,600,660,900,450,570,65
w III roku0,730,800,770,670,840,680,61
w IV roku0,770,900,800,820,880,78
w V roku0,850,960,850,800,97
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności