aplikacja Matura google play app store

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201450
rok 201566
rok 201663
rok 201759
rok 201861
rok 201974
rok 202050
rok 202156
Liczba absolwentów
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201582,4%
absolwenci z roku 201679,4%
absolwenci z roku 201776,3%
absolwenci z roku 201883,6%
absolwenci z roku 201979,8%
absolwenci z roku 202084,0%
absolwenci z roku 202180,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201572,7%50,8%
absolwenci z roku 201669,9%55,5%
absolwenci z roku 201771,2%54,2%
absolwenci z roku 201880,3%55,7%
absolwenci z roku 201968,9%41,9%
absolwenci z roku 202076,0%36,0%
absolwenci z roku 202178,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku3,8%3,4%1,1%2,7%2,5%3,5%2,8%2,8%
w II roku1,0%4,2%1,6%3,2%2,1%1,7%1,9%
w III roku2,7%1,9%0,7%2,3%3,0%1,8%
w IV roku4,0%0,7%2,8%2,8%2,3%
w V roku4,0%0,8%3,6%3,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,370,320,240,690,280,830,720,73
w II roku0,160,670,191,100,380,340,43
w III roku0,730,360,150,260,380,66
w IV roku1,300,310,670,500,30
w V roku1,740,141,120,84
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201419,7324,78
absolwenci z roku 201515,5115,27
absolwenci z roku 201616,2918,65
absolwenci z roku 201712,7814,81
absolwenci z roku 201811,1912,63
absolwenci z roku 20199,5512,39
absolwenci z roku 20206,346,06
absolwenci z roku 20213,303,43
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201444,0%34,0%2,0%
abs. z roku 201549,2%38,9%1,8%
abs. z roku 201649,2%41,3%1,6%
abs. z roku 201755,9%50,8%1,7%
abs. z roku 201859,0%49,2%3,3%
abs. z roku 201960,8%50,0%6,8%
abs. z roku 202066,0%58,0%0,0%
abs. z roku 202164,3%51,8%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca30,0%34,3%40,3%45,1%41,9%48,1%49,5%41,7%
umowa o pracę24,0%28,8%30,9%39,8%36,5%39,4%43,0%34,6%
samo­zatrudnienie2,0%1,1%1,5%0,4%3,3%3,9%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 795 zł2 617 zł2 116 zł2 767 zł2 904 zł3 112 zł2 855 zł2 557 zł
w II roku2 175 zł3 040 zł2 752 zł3 331 zł3 330 zł3 357 zł3 807 zł
w III roku2 679 zł3 607 zł3 205 zł3 636 zł3 634 zł4 230 zł
w IV roku3 224 zł3 824 zł3 665 zł4 355 zł4 594 zł
w V roku3 801 zł4 675 zł3 960 zł5 041 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 165 zł3 015 zł2 171 zł2 854 zł3 184 zł3 269 zł2 966 zł2 591 zł
w II roku2 741 zł3 264 zł2 974 zł3 415 zł3 663 zł3 664 zł3 940 zł
w III roku3 073 zł3 920 zł3 239 zł3 658 zł3 717 zł4 389 zł
w IV roku3 563 zł3 968 zł3 820 zł4 456 zł4 611 zł
w V roku3 985 zł4 729 zł4 069 zł5 285 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,430,600,480,550,550,570,520,39
w II roku0,500,650,590,610,620,560,60
w III roku0,600,690,630,660,620,63
w IV roku0,700,710,680,730,70
w V roku0,750,820,680,74
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności