aplikacja Matura google play app store

Nauki o rodzinie

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Nauki o rodzinie, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014342
rok 2015264
rok 2016169
rok 201784
rok 201825
rok 201976
rok 2020120
rok 202167
Liczba absolwentów
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Nauki o rodzinie, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201586,8%
absolwenci z roku 201682,8%
absolwenci z roku 201760,7%
absolwenci z roku 201880,0%
absolwenci z roku 201979,0%
absolwenci z roku 202082,5%
absolwenci z roku 202182,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Nauki o rodzinie, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201581,8%66,3%
absolwenci z roku 201681,1%65,7%
absolwenci z roku 201752,4%36,9%
absolwenci z roku 201884,0%60,0%
absolwenci z roku 201973,7%57,9%
absolwenci z roku 202080,8%60,8%
absolwenci z roku 202177,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauki o rodzinie, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku8,1%5,6%6,2%4,4%7,6%3,5%4,0%2,6%
w II roku6,3%3,2%5,5%1,8%5,0%6,0%0,9%
w III roku12,0%9,6%9,5%4,5%19,0%9,0%
w IV roku10,4%7,8%8,0%5,6%19,7%
w V roku6,6%8,5%11,4%3,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauki o rodzinie, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,720,430,830,633,060,580,650,37
w II roku0,650,340,940,312,441,000,19
w III roku1,381,321,850,683,921,56
w IV roku1,531,371,960,685,09
w V roku1,011,402,130,57
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Nauki o rodzinie, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201418,3123,01
absolwenci z roku 201518,6423,72
absolwenci z roku 201615,9620,32
absolwenci z roku 201711,3113,99
absolwenci z roku 201817,3824,89
absolwenci z roku 201912,0713,64
absolwenci z roku 202010,9913,68
absolwenci z roku 20215,237,05
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauki o rodzinie, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201437,8%25,2%2,3%
abs. z roku 201537,5%25,8%2,3%
abs. z roku 201646,2%32,0%0,6%
abs. z roku 201757,1%46,4%1,2%
abs. z roku 201848,0%32,0%0,0%
abs. z roku 201952,6%44,7%1,3%
abs. z roku 202049,2%32,5%3,3%
abs. z roku 202147,8%38,8%4,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Nauki o rodzinie, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca25,4%23,2%29,9%43,5%28,0%39,6%33,9%33,7%
umowa o pracę17,1%16,2%21,7%35,5%17,3%34,3%25,9%25,0%
samo­zatrudnienie2,0%0,9%0,6%1,2%0,0%0,1%2,9%4,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauki o rodzinie, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 462 zł1 422 zł1 422 zł2 029 zł2 090 zł1 885 zł1 960 zł2 012 zł
w II roku1 625 zł1 714 zł1 829 zł2 251 zł1 992 zł2 350 zł2 877 zł
w III roku2 001 zł2 036 zł2 219 zł2 866 zł2 527 zł2 917 zł
w IV roku2 346 zł2 500 zł2 707 zł3 212 zł2 933 zł
w V roku2 592 zł2 800 zł3 202 zł3 950 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauki o rodzinie, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 789 zł1 786 zł1 714 zł2 333 zł2 339 zł2 349 zł2 647 zł2 383 zł
w II roku1 841 zł1 995 zł1 940 zł2 381 zł2 484 zł2 556 zł3 032 zł
w III roku2 196 zł2 243 zł2 372 zł3 108 zł2 806 zł3 226 zł
w IV roku2 421 zł2 571 zł2 851 zł3 415 zł2 866 zł
w V roku2 656 zł2 915 zł3 278 zł4 037 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauki o rodzinie, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,400,390,370,480,460,390,370,35
w II roku0,440,440,440,490,400,450,48
w III roku0,520,480,490,580,460,51
w IV roku0,570,560,570,600,49
w V roku0,590,580,620,65
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Nauki o rodzinie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności