aplikacja Matura google play app store

Nauki o polityce

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Nauki o polityce, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201624
rok 202012
rok 202115
rok 202220
Liczba absolwentów
Nauki o polityce (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Nauki o polityce, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201687,5%
absolwenci z roku 202083,3%
absolwenci z roku 202160,0%
absolwenci z roku 202290,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Nauki o polityce (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Nauki o polityce, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201683,3%70,8%
absolwenci z roku 202075,0%50,0%
absolwenci z roku 202160,0%46,7%
absolwenci z roku 202290,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Nauki o polityce (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauki o polityce, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku9,0%6,9%3,3%4,6%
w II roku5,2%0,7%0,0%
w III roku10,1%0,0%
w IV roku9,0%
w V roku5,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Nauki o polityce (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauki o polityce, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,211,130,651,01
w II roku0,950,120,00
w III roku1,540,00
w IV roku1,08
w V roku0,73
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Nauki o polityce (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Nauki o polityce, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201618,2822,12
absolwenci z roku 202016,1819,50
absolwenci z roku 20215,009,57
absolwenci z roku 20222,403,57
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Nauki o polityce (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Nauki o polityce (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauki o polityce, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201629,2%25,0%0,0%
abs. z roku 202041,7%25,0%0,0%
abs. z roku 202146,7%26,7%0,0%
abs. z roku 202250,0%35,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Nauki o polityce (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Nauki o polityce (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Nauki o polityce, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca21,5%22,2%38,3%31,7%
umowa o pracę20,1%18,8%15,0%22,1%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Nauki o polityce (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Nauki o polityce (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauki o polityce, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 449 zł1 414 zł2 285 zł3 521 zł
w II roku2 202 zł2 341 zł3 022 zł
w III roku2 646 zł3 944 zł
w IV roku3 109 zł
w V roku3 278 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Nauki o polityce (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauki o polityce, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 426 zł1 764 zł2 621 zł4 094 zł
w II roku2 534 zł2 997 zł3 808 zł
w III roku3 208 zł4 096 zł
w IV roku3 116 zł
w V roku3 207 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Nauki o polityce (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauki o polityce, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,590,250,380,50
w II roku0,480,400,48
w III roku0,560,58
w IV roku0,65
w V roku0,62
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Nauki o polityce (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności