aplikacja Matura google play app store

Mikrobiologia

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Mikrobiologia, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201444
rok 201543
rok 201678
rok 2017159
rok 2018154
rok 2019104
rok 202099
rok 202198
rok 202263
Liczba absolwentów
Mikrobiologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Mikrobiologia, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,0%
absolwenci z roku 201698,7%
absolwenci z roku 201795,6%
absolwenci z roku 201897,4%
absolwenci z roku 201994,3%
absolwenci z roku 202094,0%
absolwenci z roku 202193,9%
absolwenci z roku 202288,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Mikrobiologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Mikrobiologia, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201590,7%79,1%
absolwenci z roku 201694,9%79,5%
absolwenci z roku 201794,4%91,2%
absolwenci z roku 201892,8%83,1%
absolwenci z roku 201988,5%76,9%
absolwenci z roku 202088,9%76,7%
absolwenci z roku 202184,7%59,2%
absolwenci z roku 202284,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Mikrobiologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mikrobiologia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,9%1,3%0,6%1,1%1,0%1,2%1,3%1,6%1,7%
w II roku1,5%0,0%0,8%0,3%1,1%0,4%1,2%0,4%
w III roku10,8%5,6%4,9%4,3%4,4%3,0%6,2%
w IV roku7,6%3,5%4,5%5,0%2,3%1,6%
w V roku4,0%2,7%1,9%1,4%0,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Mikrobiologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Mikrobiologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mikrobiologia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,100,150,070,190,150,250,170,340,35
w II roku0,190,000,080,040,250,120,220,11
w III roku1,440,870,860,980,810,591,34
w IV roku1,370,730,971,180,550,25
w V roku1,020,480,290,300,21
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Mikrobiologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Mikrobiologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Mikrobiologia, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201421,3728,75
absolwenci z roku 201524,5930,14
absolwenci z roku 201619,6926,97
absolwenci z roku 201720,7025,00
absolwenci z roku 201817,6322,68
absolwenci z roku 201919,9421,58
absolwenci z roku 202017,0919,73
absolwenci z roku 202114,7416,95
absolwenci z roku 20224,127,32
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Mikrobiologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Mikrobiologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mikrobiologia, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201427,3%20,4%2,3%
abs. z roku 201511,6%4,7%0,0%
abs. z roku 201628,2%14,1%0,0%
abs. z roku 201732,1%20,2%0,0%
abs. z roku 201839,6%22,8%1,3%
abs. z roku 201930,8%23,1%0,9%
abs. z roku 202034,3%23,3%1,0%
abs. z roku 202128,6%18,4%4,1%
abs. z roku 202238,1%20,6%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Mikrobiologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Mikrobiologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Mikrobiologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Mikrobiologia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca16,5%5,1%9,2%14,0%20,6%16,1%19,7%15,7%17,6%
umowa o pracę12,9%2,7%6,1%10,8%13,8%9,9%15,6%9,0%12,6%
samo­zatrudnienie0,6%0,0%0,0%0,0%1,0%0,5%1,0%2,3%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Mikrobiologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Mikrobiologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Mikrobiologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mikrobiologia, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 874 zł1 230 zł965 zł1 409 zł1 436 zł1 524 zł1 772 zł2 079 zł2 611 zł
w II roku1 637 zł1 052 zł1 067 zł1 828 zł1 763 zł1 710 zł2 333 zł2 802 zł
w III roku2 251 zł2 253 zł2 389 zł3 021 zł3 085 zł3 557 zł3 978 zł
w IV roku3 061 zł3 190 zł2 992 zł3 742 zł4 178 zł5 040 zł
w V roku3 940 zł3 693 zł3 791 zł4 533 zł5 185 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Mikrobiologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Mikrobiologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mikrobiologia, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 437 zł982 zł2 011 zł1 596 zł1 848 zł2 034 zł2 510 zł3 097 zł
w II roku2 129 zł1 307 zł1 516 zł2 155 zł1 984 zł2 200 zł2 714 zł3 878 zł
w III roku2 448 zł2 629 zł2 633 zł3 235 zł3 339 zł3 732 zł4 275 zł
w IV roku3 466 zł3 424 zł3 394 zł3 928 zł4 406 zł5 248 zł
w V roku4 035 zł3 661 zł4 164 zł4 639 zł5 511 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Mikrobiologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Mikrobiologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mikrobiologia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,450,340,230,320,320,290,330,340,40
w II roku0,410,270,240,390,360,320,390,40
w III roku0,520,540,530,600,560,580,59
w IV roku0,650,710,610,680,690,73
w V roku0,800,760,720,760,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Mikrobiologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Mikrobiologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności