aplikacja Matura google play app store

Studia i miasta - praca i wynagrodzenie po dyplomie

Studia biologiczne - Polska

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunków z grupy biologiczne, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20141 174
rok 2015916
rok 2016789
rok 2017972
rok 20181 076
rok 20191 006
rok 2020973
rok 2021934
rok 2022956
Liczba absolwentów
biologiczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunków z grupy biologiczne, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201595,9%
absolwenci z roku 201693,9%
absolwenci z roku 201794,5%
absolwenci z roku 201893,2%
absolwenci z roku 201993,1%
absolwenci z roku 202093,6%
absolwenci z roku 202191,4%
absolwenci z roku 202291,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
biologiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunków z grupy biologiczne, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,7%80,1%
absolwenci z roku 201690,8%77,4%
absolwenci z roku 201790,9%74,8%
absolwenci z roku 201888,1%76,2%
absolwenci z roku 201989,9%79,3%
absolwenci z roku 202089,6%74,0%
absolwenci z roku 202184,3%54,0%
absolwenci z roku 202285,6%2,2%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
biologiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy biologiczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,5%1,4%1,4%1,6%1,2%1,3%1,1%0,8%0,8%
w II roku1,8%1,3%1,2%1,8%1,5%1,2%1,1%0,7%
w III roku9,2%6,6%5,3%6,4%5,3%4,8%4,6%
w IV roku4,4%4,0%4,3%4,8%3,3%3,8%
w V roku3,3%3,4%4,5%3,2%2,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
biologiczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
biologiczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy biologiczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,140,150,160,330,220,260,180,150,18
w II roku0,190,170,150,370,300,200,150,12
w III roku1,151,090,951,280,880,820,90
w IV roku0,650,720,910,940,700,74
w V roku0,650,670,660,710,67
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
biologiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
biologiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunków z grupy biologiczne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201423,9528,08
absolwenci z roku 201523,3327,14
absolwenci z roku 201621,5125,03
absolwenci z roku 201720,6524,39
absolwenci z roku 201820,5324,64
absolwenci z roku 201919,6222,81
absolwenci z roku 202017,5019,95
absolwenci z roku 202113,1415,28
absolwenci z roku 20225,045,81
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
biologiczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
biologiczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy biologiczne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201421,8%14,9%1,5%
abs. z roku 201519,4%13,7%0,9%
abs. z roku 201626,0%18,8%1,0%
abs. z roku 201731,4%21,6%1,1%
abs. z roku 201833,8%23,3%0,8%
abs. z roku 201931,3%22,1%1,2%
abs. z roku 202032,7%22,3%1,0%
abs. z roku 202133,2%20,3%1,6%
abs. z roku 202233,4%18,4%1,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
biologiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
biologiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
biologiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunków z grupy biologiczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca12,7%10,6%14,6%16,1%18,9%17,0%18,6%18,2%18,4%
umowa o pracę9,2%7,4%11,1%12,1%13,7%13,0%14,4%13,0%12,3%
samo­zatrudnienie0,9%0,6%0,6%0,8%0,6%0,7%0,5%0,9%0,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
biologiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
biologiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
biologiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy biologiczne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 225 zł1 177 zł1 501 zł1 653 zł1 708 zł1 780 zł2 046 zł2 250 zł2 450 zł
w II roku1 458 zł1 412 zł1 578 zł1 893 zł2 090 zł2 312 zł2 560 zł2 980 zł
w III roku2 007 zł2 150 zł2 541 zł2 778 zł3 040 zł3 392 zł3 903 zł
w IV roku2 682 zł2 860 zł3 329 zł3 623 zł4 101 zł4 693 zł
w V roku3 287 zł3 453 zł4 028 zł4 422 zł5 073 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
biologiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
biologiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy biologiczne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 438 zł1 221 zł1 708 zł1 903 zł2 018 zł2 008 zł2 511 zł2 676 zł3 253 zł
w II roku1 755 zł1 667 zł2 029 zł2 232 zł2 466 zł2 726 zł3 151 zł3 679 zł
w III roku2 346 zł2 455 zł2 901 zł3 085 zł3 389 zł3 790 zł4 355 zł
w IV roku3 016 zł3 102 zł3 633 zł3 883 zł4 420 zł5 013 zł
w V roku3 538 zł3 652 zł4 308 zł4 742 zł5 465 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
biologiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
biologiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy biologiczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,340,310,350,370,360,360,370,360,35
w II roku0,390,340,350,400,410,420,420,43
w III roku0,500,490,530,550,560,560,57
w IV roku0,620,610,650,660,680,68
w V roku0,710,690,730,730,74
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
biologiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
biologiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności