aplikacja Matura google play app store

Międzynarodowe studia kulturowe

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Międzynarodowe studia kulturowe, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201460
rok 201549
rok 201661
rok 201736
rok 201818
rok 201915
rok 202031
rok 202132
Liczba absolwentów
Międzynarodowe studia kulturowe (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Międzynarodowe studia kulturowe, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201595,9%
absolwenci z roku 201662,1%
absolwenci z roku 201780,6%
absolwenci z roku 201888,9%
absolwenci z roku 201973,3%
absolwenci z roku 202071,0%
absolwenci z roku 202178,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Międzynarodowe studia kulturowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Międzynarodowe studia kulturowe, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,9%57,1%
absolwenci z roku 201654,7%38,6%
absolwenci z roku 201780,6%47,2%
absolwenci z roku 201888,9%61,1%
absolwenci z roku 201973,3%46,7%
absolwenci z roku 202067,7%19,4%
absolwenci z roku 202175,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Międzynarodowe studia kulturowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe studia kulturowe, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,4%3,6%2,7%5,3%1,4%0,0%8,3%5,5%
w II roku2,1%2,9%2,2%0,7%0,0%0,0%4,8%
w III roku6,1%3,6%3,0%2,3%6,9%1,1%
w IV roku4,6%3,6%5,1%7,6%5,1%
w V roku3,1%6,6%9,9%1,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Międzynarodowe studia kulturowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Międzynarodowe studia kulturowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe studia kulturowe, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,210,350,370,740,260,001,790,83
w II roku0,190,380,310,120,000,000,71
w III roku0,730,470,810,371,150,19
w IV roku0,720,610,971,290,89
w V roku0,511,201,670,31
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Międzynarodowe studia kulturowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Międzynarodowe studia kulturowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Międzynarodowe studia kulturowe, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201421,3923,54
absolwenci z roku 201520,6724,32
absolwenci z roku 201614,5317,12
absolwenci z roku 201719,4425,11
absolwenci z roku 201820,2428,21
absolwenci z roku 201915,0813,64
absolwenci z roku 202010,7512,28
absolwenci z roku 20214,606,73
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Międzynarodowe studia kulturowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Międzynarodowe studia kulturowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe studia kulturowe, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201426,7%21,7%1,7%
abs. z roku 201536,7%28,6%2,0%
abs. z roku 201651,0%42,6%3,7%
abs. z roku 201741,7%27,8%0,0%
abs. z roku 201833,3%11,1%0,0%
abs. z roku 201933,3%33,3%0,0%
abs. z roku 202038,7%29,0%0,0%
abs. z roku 202140,6%28,1%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Międzynarodowe studia kulturowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Międzynarodowe studia kulturowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Międzynarodowe studia kulturowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Międzynarodowe studia kulturowe, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca13,1%20,7%36,8%26,6%8,3%29,4%25,3%26,3%
umowa o pracę9,9%13,9%32,8%17,1%2,8%29,4%21,0%15,4%
samo­zatrudnienie1,4%1,4%1,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Międzynarodowe studia kulturowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Międzynarodowe studia kulturowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Międzynarodowe studia kulturowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe studia kulturowe, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 232 zł1 520 zł2 252 zł1 672 zł1 373 zł2 700 zł2 119 zł1 625 zł
w II roku1 679 zł1 645 zł2 672 zł2 455 zł2 467 zł2 616 zł2 758 zł
w III roku2 135 zł2 426 zł3 007 zł2 511 zł2 761 zł3 842 zł
w IV roku2 766 zł3 176 zł3 502 zł2 890 zł3 828 zł
w V roku3 482 zł3 728 zł3 688 zł3 325 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Międzynarodowe studia kulturowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Międzynarodowe studia kulturowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe studia kulturowe, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 627 zł1 776 zł2 197 zł1 937 zł2 700 zł2 409 zł1 935 zł
w II roku1 837 zł2 062 zł2 708 zł2 733 zł3 002 zł2 616 zł3 236 zł
w III roku2 427 zł2 671 zł2 968 zł2 765 zł2 754 zł3 872 zł
w IV roku3 104 zł3 305 zł3 717 zł3 232 zł3 881 zł
w V roku3 716 zł4 094 zł3 871 zł3 547 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Międzynarodowe studia kulturowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Międzynarodowe studia kulturowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Międzynarodowe studia kulturowe, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,820,380,570,390,300,490,390,29
w II roku0,410,400,640,510,490,440,47
w III roku0,520,570,680,500,490,62
w IV roku0,640,690,720,530,65
w V roku0,740,740,670,56
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Międzynarodowe studia kulturowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Międzynarodowe studia kulturowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności