aplikacja Matura google play app store

Mechanika i Projektowanie Maszyn

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201924
rok 202026
rok 202118
Liczba absolwentów
Mechanika i Projektowanie Maszyn (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201979,2%
absolwenci z roku 202088,5%
absolwenci z roku 202194,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Mechanika i Projektowanie Maszyn (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201979,2%41,7%
absolwenci z roku 202084,6%53,8%
absolwenci z roku 202194,4%11,1%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Mechanika i Projektowanie Maszyn (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,0%0,0%0,0%
w II roku1,4%0,0%
w III roku1,4%
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Mechanika i Projektowanie Maszyn (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,280,000,00
w II roku0,390,00
w III roku0,27
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Mechanika i Projektowanie Maszyn (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20197,248,85
absolwenci z roku 202016,8016,06
absolwenci z roku 20219,3811,18
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Mechanika i Projektowanie Maszyn (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Mechanika i Projektowanie Maszyn (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201966,7%58,3%0,0%
abs. z roku 202019,2%15,4%0,0%
abs. z roku 202133,3%27,8%11,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Mechanika i Projektowanie Maszyn (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Mechanika i Projektowanie Maszyn (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Mechanika i Projektowanie Maszyn (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca43,4%10,6%27,3%
umowa o pracę40,6%9,9%17,6%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%4,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Mechanika i Projektowanie Maszyn (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Mechanika i Projektowanie Maszyn (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Mechanika i Projektowanie Maszyn (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku4 211 zł3 170 zł4 968 zł
w II roku5 091 zł5 789 zł
w III roku6 996 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Mechanika i Projektowanie Maszyn (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku4 553 zł3 719 zł4 596 zł
w II roku5 274 zł6 484 zł
w III roku6 761 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Mechanika i Projektowanie Maszyn (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,710,470,75
w II roku0,880,85
w III roku1,11
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Mechanika i Projektowanie Maszyn (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności