aplikacja Matura google play app store

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka kulturowa, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201538
rok 201617
rok 201718
rok 201810
rok 201917
rok 202014
rok 202115
Liczba absolwentów
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka kulturowa, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201589,5%
absolwenci z roku 201664,7%
absolwenci z roku 2017100,0%
absolwenci z roku 201850,0%
absolwenci z roku 201964,7%
absolwenci z roku 202071,4%
absolwenci z roku 202186,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka kulturowa, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201586,8%50,0%
absolwenci z roku 201658,8%52,9%
absolwenci z roku 201794,4%77,8%
absolwenci z roku 201850,0%50,0%
absolwenci z roku 201958,8%41,2%
absolwenci z roku 202071,4%35,7%
absolwenci z roku 202180,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka kulturowa, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku4,8%11,8%0,0%0,0%11,8%0,0%0,0%
w II roku2,0%8,3%0,0%0,8%10,3%6,5%
w III roku7,2%15,7%11,6%5,0%4,9%
w IV roku8,6%16,7%12,0%3,3%
w V roku5,3%6,4%13,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka kulturowa, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,471,350,000,001,690,000,00
w II roku0,181,130,000,161,321,22
w III roku0,782,631,770,520,48
w IV roku1,012,781,900,43
w V roku0,481,011,77
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka kulturowa, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201517,4421,62
absolwenci z roku 201615,5322,79
absolwenci z roku 201729,0834,73
absolwenci z roku 201816,1419,29
absolwenci z roku 201916,7820,38
absolwenci z roku 20206,33
absolwenci z roku 20212,67
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka kulturowa, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201536,8%21,1%5,3%
abs. z roku 201652,9%35,3%0,0%
abs. z roku 201716,7%16,7%0,0%
abs. z roku 201840,0%40,0%0,0%
abs. z roku 201917,6%5,9%0,0%
abs. z roku 202021,4%14,3%0,0%
abs. z roku 202120,0%6,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka kulturowa, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca20,2%29,9%10,6%31,7%9,3%8,9%11,7%
umowa o pracę11,2%12,3%9,7%30,8%2,5%8,3%6,7%
samo­zatrudnienie2,4%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka kulturowa, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 197 zł1 346 zł1 283 zł2 101 zł713 zł1 394 zł1 581 zł
w II roku1 785 zł1 698 zł2 371 zł2 927 zł1 345 zł
w III roku2 234 zł2 064 zł3 221 zł2 582 zł2 738 zł
w IV roku2 565 zł2 462 zł2 566 zł3 957 zł
w V roku3 114 zł3 059 zł3 415 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka kulturowa, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 227 zł1 928 zł1 241 zł2 151 zł
w II roku1 998 zł2 211 zł2 392 zł2 935 zł1 688 zł
w III roku2 448 zł2 744 zł3 182 zł3 331 zł2 680 zł
w IV roku2 704 zł2 674 zł3 471 zł4 100 zł
w V roku3 470 zł3 117 zł4 112 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka kulturowa, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,310,370,320,440,160,270,31
w II roku0,450,440,570,560,24
w III roku0,540,500,750,430,49
w IV roku0,580,540,520,60
w V roku0,640,600,62
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności