aplikacja Matura google play app store

Studia i miasta - praca i wynagrodzenie po dyplomie

Studia sportowe, turystyczne, usługi - Polska

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunków z grupy sportowe, turystyczne, usługi, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20148 165
rok 20156 899
rok 20166 115
rok 20175 993
rok 20185 813
rok 20195 903
rok 20205 541
rok 20215 297
Liczba absolwentów
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunków z grupy sportowe, turystyczne, usługi, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201570,9%
absolwenci z roku 201674,0%
absolwenci z roku 201771,3%
absolwenci z roku 201869,8%
absolwenci z roku 201969,4%
absolwenci z roku 202068,9%
absolwenci z roku 202165,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunków z grupy sportowe, turystyczne, usługi, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201567,6%51,8%
absolwenci z roku 201671,4%55,1%
absolwenci z roku 201768,5%52,2%
absolwenci z roku 201866,5%50,5%
absolwenci z roku 201966,1%48,1%
absolwenci z roku 202065,4%40,5%
absolwenci z roku 202161,3%0,5%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy sportowe, turystyczne, usługi, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku6,1%4,7%3,8%3,4%2,9%2,9%3,2%2,2%
w II roku4,4%3,3%2,7%2,4%2,6%3,0%2,1%
w III roku6,6%5,2%4,8%5,0%5,6%4,1%
w IV roku5,0%4,2%4,7%5,3%3,9%
w V roku4,0%4,1%4,7%3,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy sportowe, turystyczne, usługi, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,530,490,480,520,500,530,490,39
w II roku0,460,440,430,410,500,500,37
w III roku0,840,830,941,000,940,77
w IV roku0,780,770,921,010,72
w V roku0,760,820,860,76
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunków z grupy sportowe, turystyczne, usługi, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201414,1618,97
absolwenci z roku 201513,6618,07
absolwenci z roku 201613,7818,64
absolwenci z roku 201713,0117,55
absolwenci z roku 201811,8315,55
absolwenci z roku 201911,2314,25
absolwenci z roku 20208,8310,36
absolwenci z roku 20213,444,36
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy sportowe, turystyczne, usługi, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201451,1%37,2%4,1%
abs. z roku 201551,7%39,2%4,2%
abs. z roku 201649,7%36,7%3,4%
abs. z roku 201751,6%38,3%3,8%
abs. z roku 201853,7%39,2%4,1%
abs. z roku 201951,7%36,1%4,6%
abs. z roku 202050,6%35,8%4,7%
abs. z roku 202151,1%36,6%3,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunków z grupy sportowe, turystyczne, usługi, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca36,0%36,8%34,6%36,5%38,6%37,4%36,4%36,3%
umowa o pracę26,6%27,4%25,7%27,1%28,3%26,0%25,9%26,5%
samo­zatrudnienie2,8%2,8%2,3%2,5%2,9%3,3%3,1%2,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy sportowe, turystyczne, usługi, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 569 zł1 673 zł1 726 zł1 926 zł2 079 zł2 085 zł2 288 zł2 557 zł
w II roku1 888 zł2 014 zł2 183 zł2 329 zł2 464 zł2 546 zł2 971 zł
w III roku2 279 zł2 535 zł2 706 zł2 808 zł2 931 zł3 414 zł
w IV roku2 801 zł3 065 zł3 123 zł3 349 zł3 789 zł
w V roku3 278 zł3 409 zł3 624 zł4 096 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy sportowe, turystyczne, usługi, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 815 zł1 857 zł2 015 zł2 188 zł2 369 zł2 445 zł2 629 zł2 997 zł
w II roku2 095 zł2 219 zł2 435 zł2 635 zł2 814 zł2 891 zł3 483 zł
w III roku2 448 zł2 666 zł2 916 zł3 082 zł3 215 zł3 635 zł
w IV roku2 889 zł3 161 zł3 302 zł3 532 zł3 929 zł
w V roku3 326 zł3 482 zł3 704 zł4 186 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy sportowe, turystyczne, usługi, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,430,440,420,440,450,420,420,43
w II roku0,490,500,500,500,490,470,50
w III roku0,570,590,580,560,540,57
w IV roku0,650,660,630,620,63
w V roku0,710,690,670,68
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności