aplikacja Matura google play app store

Studia i miasta - praca i wynagrodzenie po dyplomie

Studia sportowe, turystyczne, usługi - Polska

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunków z grupy sportowe, turystyczne, usługi, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20147 951
rok 20156 749
rok 20165 978
rok 20175 877
rok 20185 725
rok 20195 817
rok 20205 462
rok 20215 244
Liczba absolwentów
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunków z grupy sportowe, turystyczne, usługi, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201570,6%
absolwenci z roku 201673,9%
absolwenci z roku 201771,3%
absolwenci z roku 201870,0%
absolwenci z roku 201969,4%
absolwenci z roku 202068,7%
absolwenci z roku 202164,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunków z grupy sportowe, turystyczne, usługi, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201567,3%51,8%
absolwenci z roku 201671,2%54,9%
absolwenci z roku 201768,4%52,2%
absolwenci z roku 201866,7%50,8%
absolwenci z roku 201966,0%48,0%
absolwenci z roku 202065,2%40,5%
absolwenci z roku 202161,0%0,5%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy sportowe, turystyczne, usługi, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku6,1%4,7%3,8%3,4%2,9%2,9%3,3%2,2%
w II roku4,4%3,3%2,7%2,4%2,6%3,0%2,2%
w III roku6,6%5,2%4,7%5,0%5,6%4,1%
w IV roku5,0%4,2%4,7%5,3%4,0%
w V roku4,1%4,0%4,7%3,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy sportowe, turystyczne, usługi, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,530,490,480,520,510,540,500,38
w II roku0,470,440,430,410,490,500,37
w III roku0,840,820,931,010,940,75
w IV roku0,780,770,921,030,73
w V roku0,760,820,850,77
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunków z grupy sportowe, turystyczne, usługi, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201414,1118,94
absolwenci z roku 201513,5617,98
absolwenci z roku 201613,6818,57
absolwenci z roku 201713,0517,58
absolwenci z roku 201811,8715,56
absolwenci z roku 201911,2014,22
absolwenci z roku 20208,8110,32
absolwenci z roku 20213,454,32
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy sportowe, turystyczne, usługi, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201451,3%37,2%4,1%
abs. z roku 201552,0%39,4%4,3%
abs. z roku 201650,0%36,9%3,5%
abs. z roku 201751,4%38,1%3,8%
abs. z roku 201853,5%39,1%4,1%
abs. z roku 201951,8%36,2%4,5%
abs. z roku 202050,7%35,9%4,6%
abs. z roku 202151,2%36,8%4,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunków z grupy sportowe, turystyczne, usługi, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca36,1%37,0%34,9%36,3%38,4%37,5%36,4%36,5%
umowa o pracę26,7%27,6%25,9%26,9%28,2%26,1%25,9%26,7%
samo­zatrudnienie2,8%2,9%2,3%2,5%2,9%3,2%3,1%2,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy sportowe, turystyczne, usługi, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 572 zł1 682 zł1 727 zł1 924 zł2 078 zł2 091 zł2 286 zł2 567 zł
w II roku1 889 zł2 027 zł2 188 zł2 326 zł2 461 zł2 549 zł2 968 zł
w III roku2 281 zł2 542 zł2 714 zł2 803 zł2 935 zł3 423 zł
w IV roku2 801 zł3 071 zł3 129 zł3 345 zł3 789 zł
w V roku3 281 zł3 414 zł3 625 zł4 094 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy sportowe, turystyczne, usługi, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 819 zł1 865 zł2 017 zł2 185 zł2 370 zł2 451 zł2 623 zł3 003 zł
w II roku2 097 zł2 230 zł2 439 zł2 631 zł2 818 zł2 890 zł3 476 zł
w III roku2 451 zł2 672 zł2 922 zł3 083 zł3 215 zł3 644 zł
w IV roku2 891 zł3 164 zł3 306 zł3 534 zł3 927 zł
w V roku3 332 zł3 487 zł3 711 zł4 192 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy sportowe, turystyczne, usługi, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,430,440,420,440,450,420,420,43
w II roku0,490,500,510,500,490,470,50
w III roku0,570,590,580,560,540,57
w IV roku0,650,660,630,620,63
w V roku0,710,690,670,68
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
sportowe, turystyczne, usługi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności