aplikacja Matura google play app store

Krajoznawstwo i turystyka historyczna

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201433
rok 201533
rok 201646
rok 201734
rok 201835
rok 201943
rok 202046
rok 202115
Liczba absolwentów
Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201581,8%
absolwenci z roku 201678,3%
absolwenci z roku 201782,4%
absolwenci z roku 201865,7%
absolwenci z roku 201983,7%
absolwenci z roku 202082,6%
absolwenci z roku 202173,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201581,8%51,5%
absolwenci z roku 201669,6%60,9%
absolwenci z roku 201779,4%50,0%
absolwenci z roku 201860,0%51,4%
absolwenci z roku 201974,4%62,8%
absolwenci z roku 202069,6%28,3%
absolwenci z roku 202173,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku3,0%0,0%0,7%3,7%1,2%1,9%4,2%3,9%
w II roku3,0%1,3%0,7%2,2%3,8%0,2%0,7%
w III roku2,5%0,8%2,0%3,4%4,8%5,4%
w IV roku0,0%4,0%2,2%4,4%3,1%
w V roku2,5%4,5%4,5%1,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,250,000,100,530,330,310,620,98
w II roku0,560,320,130,460,690,030,09
w III roku0,380,110,520,490,511,06
w IV roku0,000,330,340,710,69
w V roku0,681,031,000,36
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201421,3926,86
absolwenci z roku 201517,1919,86
absolwenci z roku 201619,7325,85
absolwenci z roku 201717,3023,00
absolwenci z roku 201814,8818,48
absolwenci z roku 201914,9018,42
absolwenci z roku 202011,4412,07
absolwenci z roku 20212,121,43
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201442,4%30,3%0,0%
abs. z roku 201545,5%36,4%0,0%
abs. z roku 201634,8%21,7%2,2%
abs. z roku 201747,1%35,3%0,0%
abs. z roku 201842,9%34,3%0,0%
abs. z roku 201944,2%32,6%0,0%
abs. z roku 202045,7%32,6%0,0%
abs. z roku 202153,3%46,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca23,2%30,3%21,2%31,9%34,0%25,6%29,7%31,7%
umowa o pracę17,9%20,5%14,1%23,5%29,3%17,8%22,6%28,9%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,4%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 324 zł1 437 zł1 605 zł2 037 zł2 464 zł1 692 zł2 068 zł2 976 zł
w II roku1 753 zł2 016 zł2 291 zł2 459 zł2 590 zł2 042 zł2 776 zł
w III roku2 236 zł2 875 zł2 667 zł2 618 zł2 388 zł2 855 zł
w IV roku2 450 zł3 519 zł3 318 zł3 242 zł3 596 zł
w V roku2 915 zł3 828 zł3 500 zł4 035 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 798 zł1 500 zł1 986 zł2 472 zł2 889 zł1 709 zł2 204 zł3 309 zł
w II roku2 157 zł2 053 zł2 325 zł3 015 zł2 718 zł2 244 zł3 053 zł
w III roku2 496 zł3 277 zł3 114 zł3 170 zł3 008 zł3 048 zł
w IV roku3 149 zł3 793 zł3 593 zł3 657 zł3 946 zł
w V roku3 561 zł3 994 zł3 696 zł4 196 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,340,350,390,480,520,340,360,48
w II roku0,420,490,510,500,510,380,45
w III roku0,510,590,550,510,420,46
w IV roku0,520,670,670,600,56
w V roku0,600,690,620,68
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności