aplikacja Matura google play app store

Gospodarka przestrzenna

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Gospodarka przestrzenna, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20141 671
rok 20151 627
rok 20161 880
rok 20171 938
rok 20181 576
rok 20191 512
rok 20201 163
rok 20211 058
Liczba absolwentów
Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Gospodarka przestrzenna, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201580,4%
absolwenci z roku 201684,0%
absolwenci z roku 201784,8%
absolwenci z roku 201881,6%
absolwenci z roku 201981,2%
absolwenci z roku 202081,0%
absolwenci z roku 202178,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Gospodarka przestrzenna, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201573,4%59,9%
absolwenci z roku 201679,1%64,0%
absolwenci z roku 201782,4%67,6%
absolwenci z roku 201878,4%62,1%
absolwenci z roku 201975,9%56,9%
absolwenci z roku 202077,9%53,9%
absolwenci z roku 202175,0%31,5%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku5,9%4,1%4,7%3,0%3,3%3,5%3,2%1,9%
w II roku6,3%4,2%4,7%3,7%3,8%4,9%2,9%
w III roku6,0%5,0%4,6%3,7%5,8%4,9%
w IV roku3,6%3,5%3,7%3,9%3,6%
w V roku3,3%2,7%3,6%2,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,510,440,600,460,540,700,540,33
w II roku0,610,500,680,630,650,810,48
w III roku0,780,780,810,830,950,87
w IV roku0,590,670,730,690,68
w V roku0,620,540,640,50
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Gospodarka przestrzenna, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,8920,12
absolwenci z roku 201514,8018,62
absolwenci z roku 201615,0418,54
absolwenci z roku 201714,4818,55
absolwenci z roku 201812,9816,69
absolwenci z roku 201913,4616,33
absolwenci z roku 202011,3613,16
absolwenci z roku 20217,457,78
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201442,4%32,5%2,4%
abs. z roku 201545,1%35,4%2,8%
abs. z roku 201645,4%35,5%1,7%
abs. z roku 201744,8%36,0%1,6%
abs. z roku 201850,2%40,1%2,0%
abs. z roku 201948,3%38,4%2,1%
abs. z roku 202047,5%36,2%2,2%
abs. z roku 202151,9%42,9%2,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Gospodarka przestrzenna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca30,0%31,5%30,0%31,2%34,2%32,8%32,2%37,8%
umowa o pracę22,7%24,3%22,3%24,8%26,0%25,8%24,9%30,6%
samo­zatrudnienie1,6%1,8%1,0%1,1%1,3%1,5%1,7%1,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 700 zł1 849 zł1 741 zł1 921 zł1 983 zł2 270 zł2 442 zł2 946 zł
w II roku2 071 zł2 292 zł2 369 zł2 465 zł2 672 zł2 798 zł3 313 zł
w III roku2 635 zł2 910 zł3 145 zł3 364 zł3 437 zł3 786 zł
w IV roku3 316 zł3 650 zł3 825 zł3 984 zł4 266 zł
w V roku3 868 zł4 218 zł4 342 zł4 670 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 984 zł2 046 zł2 007 zł2 191 zł2 334 zł2 548 zł2 847 zł3 295 zł
w II roku2 334 zł2 549 zł2 618 zł2 813 zł3 019 zł3 139 zł3 601 zł
w III roku2 827 zł3 076 zł3 287 zł3 563 zł3 668 zł3 993 zł
w IV roku3 412 zł3 734 zł3 930 zł4 108 zł4 394 zł
w V roku3 951 zł4 263 zł4 404 zł4 734 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,460,480,440,450,440,460,460,50
w II roku0,540,570,560,540,550,530,56
w III roku0,660,680,700,680,660,65
w IV roku0,780,800,800,750,74
w V roku0,840,860,830,80
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności