aplikacja Matura google play app store

Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201720
rok 201828
rok 202017
Liczba absolwentów
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201730,0%
absolwenci z roku 20187,1%
absolwenci z roku 202023,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich, studia II stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
w I roku6,7%7,7%9,8%
w II roku5,0%2,1%5,9%
w III roku0,8%5,7%
w IV roku0,0%4,8%
w V roku0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich, studia II stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
w I roku1,041,552,41
w II roku0,920,400,79
w III roku0,190,81
w IV roku0,000,66
w V roku0,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20173,155,35
absolwenci z roku 20182,595,00
absolwenci z roku 20202,293,64
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201795,0%90,0%5,0%
abs. z roku 201896,4%82,1%10,7%
abs. z roku 202082,4%76,5%5,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich, studia II stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
jakakolwiek praca77,1%77,4%64,2%
umowa o pracę69,6%62,5%55,9%
samo­zatrudnienie4,2%9,5%1,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich, studia II stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
w I roku3 634 zł3 387 zł3 530 zł
w II roku4 105 zł4 370 zł4 974 zł
w III roku4 780 zł5 342 zł
w IV roku5 541 zł6 563 zł
w V roku6 316 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich, studia II stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
w I roku3 642 zł3 614 zł3 577 zł
w II roku4 285 zł4 533 zł5 366 zł
w III roku4 810 zł5 254 zł
w IV roku5 509 zł6 529 zł
w V roku6 264 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich, studia II stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
w I roku0,870,730,64
w II roku0,920,900,83
w III roku0,980,99
w IV roku1,041,09
w V roku1,10
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności