aplikacja Matura google play app store

Etnologia i antropologia kulturowa

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201468
rok 201560
rok 201665
rok 201767
rok 201850
rok 201965
rok 202043
rok 202153
rok 202254
Liczba absolwentów
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201590,0%
absolwenci z roku 201687,7%
absolwenci z roku 201789,5%
absolwenci z roku 201888,0%
absolwenci z roku 201981,5%
absolwenci z roku 202083,7%
absolwenci z roku 202171,7%
absolwenci z roku 202274,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201583,3%61,7%
absolwenci z roku 201687,7%66,2%
absolwenci z roku 201783,6%47,8%
absolwenci z roku 201884,0%46,0%
absolwenci z roku 201972,3%40,0%
absolwenci z roku 202083,7%48,8%
absolwenci z roku 202162,3%15,1%
absolwenci z roku 202268,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,5%0,7%0,6%1,1%0,7%1,6%2,1%1,4%1,4%
w II roku1,6%1,3%0,4%2,5%3,8%4,8%0,4%0,9%
w III roku2,7%2,1%4,6%4,1%8,1%5,4%2,1%
w IV roku2,1%0,8%7,6%6,1%5,0%3,8%
w V roku1,0%3,2%5,9%3,2%2,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,100,070,100,190,240,390,410,100,39
w II roku0,240,130,070,800,970,840,070,06
w III roku0,460,401,151,321,661,280,99
w IV roku0,590,131,921,921,560,70
w V roku0,330,790,950,850,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201424,2832,14
absolwenci z roku 201522,4623,75
absolwenci z roku 201625,6629,78
absolwenci z roku 201716,3623,45
absolwenci z roku 201814,3120,96
absolwenci z roku 201917,2719,43
absolwenci z roku 202016,6618,72
absolwenci z roku 20217,326,56
absolwenci z roku 20222,814,01
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201420,6%8,8%3,0%
abs. z roku 201530,0%18,3%0,0%
abs. z roku 201618,5%13,8%0,0%
abs. z roku 201738,8%23,9%1,5%
abs. z roku 201846,0%26,0%2,0%
abs. z roku 201938,5%26,2%3,1%
abs. z roku 202039,5%23,3%4,6%
abs. z roku 202158,5%39,6%0,0%
abs. z roku 202255,5%31,5%3,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca13,1%17,2%12,6%23,1%26,3%28,3%32,3%39,2%37,2%
umowa o pracę5,4%11,3%8,3%13,3%15,8%20,3%21,1%26,4%21,5%
samo­zatrudnienie3,0%0,0%0,0%1,5%1,0%0,6%3,1%0,0%3,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 438 zł1 807 zł1 760 zł2 255 zł1 868 zł2 393 zł2 610 zł3 178 zł3 355 zł
w II roku1 719 zł2 184 zł1 902 zł2 288 zł2 615 zł2 354 zł3 348 zł4 339 zł
w III roku2 183 zł2 947 zł2 771 zł3 049 zł3 072 zł3 335 zł4 421 zł
w IV roku2 691 zł3 233 zł3 296 zł3 084 zł4 715 zł4 473 zł
w V roku3 250 zł3 511 zł3 758 zł4 263 zł5 732 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 438 zł2 269 zł2 743 zł2 645 zł2 931 zł4 145 zł4 104 zł4 363 zł
w II roku2 261 zł1 688 zł2 435 zł3 111 zł2 748 zł3 027 zł4 713 zł5 136 zł
w III roku2 892 zł3 376 zł3 335 zł3 921 zł4 042 zł4 007 zł4 681 zł
w IV roku2 976 zł3 656 zł3 568 zł4 216 zł4 963 zł5 608 zł
w V roku3 678 zł4 220 zł4 138 zł4 758 zł5 988 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,320,410,380,440,360,400,400,450,46
w II roku0,410,470,400,420,520,390,450,54
w III roku0,490,610,540,550,490,500,52
w IV roku0,560,620,600,500,710,57
w V roku0,620,620,620,600,74
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności