aplikacja Matura google play app store

Etnologia i antropologia kulturowa

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201487
rok 201577
rok 201689
rok 201797
rok 201865
rok 201995
rok 202055
rok 202175
Liczba absolwentów
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201588,3%
absolwenci z roku 201684,3%
absolwenci z roku 201787,6%
absolwenci z roku 201887,7%
absolwenci z roku 201981,0%
absolwenci z roku 202081,8%
absolwenci z roku 202170,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201580,5%55,9%
absolwenci z roku 201684,3%61,8%
absolwenci z roku 201780,4%45,4%
absolwenci z roku 201883,1%44,6%
absolwenci z roku 201970,5%31,6%
absolwenci z roku 202081,8%30,9%
absolwenci z roku 202161,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,1%0,7%0,5%0,8%0,7%1,1%2,1%1,0%
w II roku1,2%1,0%0,3%2,0%3,6%4,1%0,3%
w III roku2,1%1,6%4,2%3,8%7,9%4,7%
w IV roku2,1%0,7%6,1%5,8%5,0%
w V roku1,0%2,9%4,9%2,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,080,070,070,130,270,270,430,07
w II roku0,190,100,050,610,790,660,05
w III roku0,360,311,111,071,441,05
w IV roku0,530,101,461,901,51
w V roku0,350,920,810,76
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201423,6231,35
absolwenci z roku 201523,4224,91
absolwenci z roku 201625,2229,82
absolwenci z roku 201716,7023,24
absolwenci z roku 201812,8720,35
absolwenci z roku 201915,6817,50
absolwenci z roku 202010,2410,69
absolwenci z roku 20213,022,63
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201420,7%9,2%2,3%
abs. z roku 201531,2%16,9%0,0%
abs. z roku 201622,5%15,7%0,0%
abs. z roku 201738,2%21,7%1,0%
abs. z roku 201847,7%24,6%3,1%
abs. z roku 201940,0%24,2%4,2%
abs. z roku 202041,8%21,8%5,4%
abs. z roku 202156,0%37,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca14,0%17,2%15,7%21,7%26,8%28,1%35,3%38,2%
umowa o pracę5,9%10,5%10,5%11,4%14,9%18,7%20,4%24,1%
samo­zatrudnienie2,3%0,0%0,0%1,0%1,5%0,9%3,5%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 606 zł2 146 zł1 784 zł2 324 zł1 873 zł2 343 zł2 670 zł3 286 zł
w II roku1 848 zł2 562 zł1 920 zł2 511 zł2 690 zł2 427 zł3 324 zł
w III roku2 279 zł3 069 zł2 841 zł3 202 zł3 019 zł3 380 zł
w IV roku2 872 zł3 406 zł3 293 zł3 141 zł4 821 zł
w V roku3 470 zł3 487 zł3 861 zł4 554 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 417 zł2 352 zł2 787 zł2 699 zł2 931 zł4 384 zł4 190 zł
w II roku2 454 zł1 729 zł2 494 zł3 272 zł2 709 zł3 081 zł5 231 zł
w III roku3 074 zł3 606 zł3 255 zł4 095 zł4 079 zł3 888 zł
w IV roku3 177 zł3 889 zł3 614 zł4 275 zł5 115 zł
w V roku3 992 zł4 382 zł4 247 zł4 898 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,340,460,380,430,350,380,400,45
w II roku0,420,540,390,440,550,390,44
w III roku0,500,610,530,570,470,49
w IV roku0,580,620,590,490,70
w V roku0,640,600,620,62
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności