aplikacja Matura google play app store

Prawo kanoniczne

jednolite magisterskie
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Prawo kanoniczne, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 2014101
rok 201596
rok 2016137
rok 201759
rok 201836
rok 202044
rok 202119
Liczba absolwentów
Prawo kanoniczne (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Prawo kanoniczne, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201564,6%
absolwenci z roku 201651,1%
absolwenci z roku 201754,3%
absolwenci z roku 201880,6%
absolwenci z roku 202038,6%
absolwenci z roku 202110,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Prawo kanoniczne (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo kanoniczne, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku11,3%3,8%4,6%3,0%3,7%1,5%0,9%
w II roku7,8%4,6%1,6%4,7%8,3%0,4%
w III roku8,4%3,6%1,5%2,8%7,9%
w IV roku4,9%0,9%1,5%5,0%5,1%
w V roku5,4%1,8%2,7%3,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Prawo kanoniczne (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Prawo kanoniczne (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo kanoniczne, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,900,320,520,550,620,510,68
w II roku0,800,960,191,081,340,04
w III roku0,970,730,170,481,96
w IV roku0,750,310,210,742,47
w V roku1,000,750,370,83
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Prawo kanoniczne (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Prawo kanoniczne (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Prawo kanoniczne, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20148,5811,27
absolwenci z roku 20156,2510,76
absolwenci z roku 20165,1010,03
absolwenci z roku 20174,706,52
absolwenci z roku 20187,0012,34
absolwenci z roku 20202,383,10
absolwenci z roku 20210,000,53
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Prawo kanoniczne (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Prawo kanoniczne (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo kanoniczne, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201467,3%55,4%3,9%
abs. z roku 201569,8%59,4%5,2%
abs. z roku 201650,4%34,3%3,6%
abs. z roku 201779,7%67,8%3,4%
abs. z roku 201872,2%50,0%8,3%
abs. z roku 202088,6%70,5%25,0%
abs. z roku 2021100,0%78,9%36,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Prawo kanoniczne (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Prawo kanoniczne (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Prawo kanoniczne (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Prawo kanoniczne, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca47,5%54,7%37,3%65,8%51,9%81,3%100,0%
umowa o pracę38,0%45,0%24,1%53,8%40,0%62,5%74,6%
samo­zatrudnienie2,7%3,3%2,6%3,4%4,9%24,2%31,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Prawo kanoniczne (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Prawo kanoniczne (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Prawo kanoniczne (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo kanoniczne, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 384 zł2 231 zł1 878 zł2 677 zł2 336 zł4 047 zł5 407 zł
w II roku2 579 zł2 733 zł2 518 zł3 359 zł3 332 zł4 838 zł
w III roku2 950 zł3 288 zł2 821 zł3 805 zł4 045 zł
w IV roku3 363 zł4 022 zł3 260 zł4 144 zł4 874 zł
w V roku3 803 zł4 714 zł3 974 zł4 682 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Prawo kanoniczne (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Prawo kanoniczne (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo kanoniczne, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 553 zł2 498 zł2 298 zł3 050 zł2 601 zł4 126 zł5 385 zł
w II roku2 874 zł2 972 zł2 608 zł3 621 zł3 354 zł4 750 zł
w III roku2 996 zł3 449 zł2 957 zł3 904 zł4 004 zł
w IV roku3 333 zł4 091 zł3 392 zł4 177 zł4 698 zł
w V roku3 833 zł4 760 zł4 174 zł4 598 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Prawo kanoniczne (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Prawo kanoniczne (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo kanoniczne, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,590,580,470,580,480,720,73
w II roku0,610,670,570,660,660,78
w III roku0,660,750,590,700,74
w IV roku0,710,860,640,730,78
w V roku0,760,930,740,74
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Prawo kanoniczne (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Prawo kanoniczne (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności