aplikacja Matura google play app store

Prawo

jednolite magisterskie
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Prawo, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 20147 318
rok 20157 440
rok 20167 524
rok 20177 242
rok 20187 169
rok 20196 571
rok 20206 589
rok 20216 413
rok 20225 822
Liczba absolwentów
Prawo (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Prawo, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201526,8%
absolwenci z roku 201625,8%
absolwenci z roku 201722,3%
absolwenci z roku 201822,6%
absolwenci z roku 201922,4%
absolwenci z roku 202022,1%
absolwenci z roku 202121,7%
absolwenci z roku 202225,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Prawo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku14,5%12,0%9,9%9,1%7,5%7,9%8,3%6,1%5,8%
w II roku9,0%6,7%5,2%5,3%4,8%5,1%4,4%4,2%
w III roku5,9%4,4%3,9%4,3%4,1%3,4%3,1%
w IV roku5,7%4,5%4,1%4,3%3,2%3,2%
w V roku4,7%4,5%5,0%4,1%3,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Prawo (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Prawo (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,391,361,311,511,431,571,411,121,20
w II roku1,030,970,881,051,040,950,890,86
w III roku0,820,770,760,930,770,720,72
w IV roku1,020,940,850,860,690,73
w V roku0,991,050,940,900,95
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Prawo (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Prawo (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Prawo, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20146,3910,82
absolwenci z roku 20155,869,96
absolwenci z roku 20165,408,84
absolwenci z roku 20175,178,84
absolwenci z roku 20185,158,65
absolwenci z roku 20194,757,78
absolwenci z roku 20204,717,38
absolwenci z roku 20213,805,67
absolwenci z roku 20222,734,04
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Prawo (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Prawo (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201483,3%60,0%7,7%
abs. z roku 201584,1%63,6%7,4%
abs. z roku 201685,4%67,3%7,9%
abs. z roku 201785,6%67,9%8,0%
abs. z roku 201885,6%68,2%8,9%
abs. z roku 201985,3%67,0%8,0%
abs. z roku 202084,8%65,8%8,6%
abs. z roku 202186,0%67,8%8,1%
abs. z roku 202285,5%66,3%8,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Prawo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Prawo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Prawo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Prawo, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca59,0%60,9%64,0%64,5%66,2%66,2%65,0%67,9%66,6%
umowa o pracę40,8%43,9%48,0%48,2%49,4%49,9%47,2%50,5%49,4%
samo­zatrudnienie5,1%5,1%5,3%5,4%6,4%6,0%6,2%5,8%5,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Prawo (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Prawo (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Prawo (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 128 zł2 317 zł2 677 zł2 938 zł3 131 zł3 344 zł3 474 zł4 037 zł4 554 zł
w II roku2 682 zł2 961 zł3 361 zł3 751 zł3 933 zł4 145 zł4 565 zł5 214 zł
w III roku3 206 zł3 565 zł3 992 zł4 419 zł4 545 zł5 063 zł5 619 zł
w IV roku3 748 zł4 109 zł4 544 zł4 983 zł5 364 zł6 044 zł
w V roku4 450 zł4 767 zł5 278 zł5 968 zł6 439 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Prawo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Prawo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 495 zł2 677 zł2 987 zł3 278 zł3 445 zł3 696 zł3 813 zł4 397 zł5 023 zł
w II roku2 870 zł3 145 zł3 526 zł3 949 zł4 127 zł4 341 zł4 782 zł5 439 zł
w III roku3 355 zł3 696 zł4 126 zł4 623 zł4 694 zł5 215 zł5 798 zł
w IV roku3 877 zł4 225 zł4 681 zł5 162 zł5 516 zł6 237 zł
w V roku4 665 zł4 941 zł5 462 zł6 185 zł6 635 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Prawo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Prawo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,550,570,630,640,640,640,610,640,65
w II roku0,670,690,740,760,750,730,720,74
w III roku0,760,780,810,830,800,810,79
w IV roku0,830,840,860,860,850,86
w V roku0,910,910,920,930,91
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Prawo (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Prawo (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
    Losy absolwentów kierunków z grupy:
  • prawnicze
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności