aplikacja Matura google play app store

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

jednolite magisterskie
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201470
rok 201573
rok 201656
rok 201742
rok 201869
rok 201954
Liczba absolwentów
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201521,9%
absolwenci z roku 20165,4%
absolwenci z roku 20179,5%
absolwenci z roku 201815,9%
absolwenci z roku 201914,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku18,2%14,1%11,3%14,7%16,3%18,4%
w II roku13,9%11,1%3,0%4,1%15,0%
w III roku9,6%6,1%3,4%4,4%
w IV roku5,2%5,0%2,2%
w V roku2,9%4,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,831,741,252,723,634,15
w II roku1,772,000,401,083,31
w III roku1,731,170,431,21
w IV roku1,201,130,27
w V roku0,671,15
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201411,1917,41
absolwenci z roku 201512,4018,44
absolwenci z roku 201610,4111,64
absolwenci z roku 20176,936,22
absolwenci z roku 20185,507,94
absolwenci z roku 20194,615,36
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201467,1%40,0%18,6%
abs. z roku 201565,8%39,7%16,4%
abs. z roku 201666,1%37,5%16,1%
abs. z roku 201766,7%45,2%11,9%
abs. z roku 201871,0%44,9%13,0%
abs. z roku 201961,1%40,7%11,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca44,7%43,2%45,7%45,8%44,7%40,1%
umowa o pracę25,1%23,7%26,7%32,6%23,9%26,0%
samo­zatrudnienie12,4%10,9%9,3%3,6%6,8%6,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 792 zł1 253 zł2 253 zł2 298 zł2 140 zł2 352 zł
w II roku2 014 zł2 028 zł2 478 zł3 090 zł3 353 zł
w III roku2 363 zł2 625 zł2 785 zł3 419 zł
w IV roku2 727 zł2 885 zł2 535 zł
w V roku2 957 zł2 960 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 225 zł1 548 zł2 513 zł2 512 zł2 725 zł3 067 zł
w II roku2 404 zł2 198 zł3 027 zł3 166 zł3 358 zł
w III roku2 568 zł2 687 zł2 820 zł3 619 zł
w IV roku2 952 zł2 992 zł3 168 zł
w V roku3 255 zł3 283 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,440,300,580,470,440,43
w II roku0,480,460,570,620,64
w III roku0,530,550,560,64
w IV roku0,580,560,46
w V roku0,570,56
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności