aplikacja Matura google play app store

Kierunek lekarski

jednolite magisterskie
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kierunek lekarski, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 20143 598
rok 20153 866
rok 20163 997
rok 20174 157
rok 20183 984
rok 20194 555
rok 20204 643
rok 20214 984
rok 20225 461
Liczba absolwentów
Kierunek lekarski (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kierunek lekarski, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201517,7%
absolwenci z roku 201618,1%
absolwenci z roku 201717,8%
absolwenci z roku 201818,3%
absolwenci z roku 201915,6%
absolwenci z roku 202012,0%
absolwenci z roku 20219,9%
absolwenci z roku 202211,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Kierunek lekarski (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek lekarski, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,6%0,7%0,8%0,8%0,6%0,7%0,7%0,7%1,3%
w II roku9,8%9,5%10,6%8,9%8,6%5,9%5,9%7,8%
w III roku1,2%1,2%1,7%1,3%0,9%0,6%0,5%
w IV roku0,4%0,3%0,6%0,7%0,1%0,2%
w V roku0,2%0,2%0,3%0,2%0,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Kierunek lekarski (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Kierunek lekarski (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek lekarski, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,070,090,130,180,150,170,150,160,33
w II roku1,581,822,522,582,541,321,562,29
w III roku0,240,270,440,390,200,150,16
w IV roku0,100,080,160,160,040,06
w V roku0,060,050,070,050,03
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Kierunek lekarski (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Kierunek lekarski (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kierunek lekarski, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,743,87
absolwenci z roku 20153,553,82
absolwenci z roku 20163,453,59
absolwenci z roku 20174,034,37
absolwenci z roku 20183,443,75
absolwenci z roku 20193,453,71
absolwenci z roku 20203,403,65
absolwenci z roku 20213,253,54
absolwenci z roku 20223,203,66
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Kierunek lekarski (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Kierunek lekarski (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek lekarski, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201483,3%83,1%1,2%
abs. z roku 201579,4%79,1%1,3%
abs. z roku 201677,4%77,3%1,1%
abs. z roku 201776,2%76,0%1,5%
abs. z roku 201873,8%73,6%1,2%
abs. z roku 201974,7%74,3%1,4%
abs. z roku 202069,4%69,1%1,4%
abs. z roku 202165,7%65,5%0,9%
abs. z roku 202266,7%66,3%1,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Kierunek lekarski (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Kierunek lekarski (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Kierunek lekarski (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kierunek lekarski, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca64,5%62,5%60,7%58,5%57,9%58,8%56,0%52,2%53,5%
umowa o pracę63,8%61,3%60,0%57,1%56,6%57,4%54,8%50,7%51,3%
samo­zatrudnienie1,0%1,0%0,8%1,1%0,9%1,0%1,1%0,6%1,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Kierunek lekarski (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Kierunek lekarski (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Kierunek lekarski (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek lekarski, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 482 zł2 456 zł2 419 zł2 737 zł2 860 zł3 122 zł4 566 zł4 965 zł5 898 zł
w II roku3 227 zł3 343 zł3 755 zł4 473 zł4 740 zł6 250 zł6 936 zł6 731 zł
w III roku5 078 zł5 947 zł7 336 zł7 998 zł10 101 zł10 751 zł11 099 zł
w IV roku6 380 zł8 454 zł8 477 zł11 349 zł11 661 zł12 326 zł
w V roku8 837 zł9 263 zł11 029 zł12 027 zł12 566 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Kierunek lekarski (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Kierunek lekarski (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek lekarski, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 464 zł2 452 zł2 377 zł2 716 zł2 792 zł3 094 zł4 444 zł4 831 zł6 058 zł
w II roku3 043 zł3 089 zł3 509 zł4 271 zł4 413 zł5 813 zł6 525 zł6 593 zł
w III roku4 465 zł5 259 zł6 759 zł7 462 zł9 615 zł10 159 zł10 599 zł
w IV roku5 705 zł7 755 zł7 900 zł10 787 zł11 090 zł11 757 zł
w V roku8 194 zł8 722 zł10 467 zł11 475 zł11 930 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Kierunek lekarski (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Kierunek lekarski (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek lekarski, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,620,590,560,590,570,580,780,760,82
w II roku0,780,780,820,910,891,081,080,94
w III roku1,171,301,501,521,761,691,54
w IV roku1,381,721,611,981,841,73
w V roku1,791,761,931,901,76
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Kierunek lekarski (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Kierunek lekarski (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności