aplikacja Matura google play app store

Kierunek lekarski

jednolite magisterskie
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kierunek lekarski, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 20142 486
rok 20152 595
rok 20162 756
rok 20172 928
rok 20182 719
rok 20193 007
rok 20203 186
rok 20213 486
Liczba absolwentów
Kierunek lekarski (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kierunek lekarski, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201515,8%
absolwenci z roku 201616,9%
absolwenci z roku 201718,5%
absolwenci z roku 201819,3%
absolwenci z roku 201916,8%
absolwenci z roku 202012,0%
absolwenci z roku 20218,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Kierunek lekarski (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek lekarski, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,6%0,6%0,9%0,9%0,7%0,7%0,5%0,6%
w II roku9,5%9,4%10,7%9,0%8,4%5,4%5,5%
w III roku1,2%1,1%1,9%1,5%0,7%0,5%
w IV roku0,4%0,4%0,7%0,9%0,1%
w V roku0,2%0,3%0,4%0,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Kierunek lekarski (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Kierunek lekarski (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek lekarski, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,070,090,140,220,170,190,140,16
w II roku1,701,962,732,822,841,341,58
w III roku0,250,270,520,460,180,17
w IV roku0,110,100,200,190,03
w V roku0,050,070,090,06
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Kierunek lekarski (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Kierunek lekarski (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kierunek lekarski, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,773,89
absolwenci z roku 20153,433,76
absolwenci z roku 20163,473,62
absolwenci z roku 20174,154,51
absolwenci z roku 20183,674,03
absolwenci z roku 20193,633,94
absolwenci z roku 20203,413,69
absolwenci z roku 20213,033,27
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Kierunek lekarski (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Kierunek lekarski (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek lekarski, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201480,0%79,8%1,0%
abs. z roku 201578,0%77,7%1,4%
abs. z roku 201676,2%75,9%1,2%
abs. z roku 201775,2%75,0%1,4%
abs. z roku 201873,7%73,5%1,2%
abs. z roku 201976,6%76,2%1,6%
abs. z roku 202068,1%67,8%1,8%
abs. z roku 202158,0%57,8%0,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Kierunek lekarski (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Kierunek lekarski (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Kierunek lekarski (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kierunek lekarski, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca61,6%62,0%59,2%57,1%57,5%59,9%54,3%46,1%
umowa o pracę61,0%60,5%58,4%55,6%56,0%58,3%53,0%44,9%
samo­zatrudnienie0,8%1,1%0,9%1,1%1,0%1,2%1,5%0,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Kierunek lekarski (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Kierunek lekarski (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Kierunek lekarski (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek lekarski, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 495 zł2 457 zł2 343 zł2 725 zł2 993 zł3 263 zł4 724 zł4 532 zł
w II roku3 227 zł3 353 zł3 638 zł4 433 zł5 043 zł6 594 zł7 325 zł
w III roku5 054 zł5 904 zł7 108 zł8 005 zł10 623 zł11 244 zł
w IV roku6 349 zł8 445 zł8 224 zł11 376 zł12 307 zł
w V roku8 818 zł9 237 zł10 749 zł11 932 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Kierunek lekarski (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Kierunek lekarski (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek lekarski, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 475 zł2 462 zł2 304 zł2 711 zł2 946 zł3 227 zł4 581 zł4 456 zł
w II roku3 049 zł3 107 zł3 398 zł4 226 zł4 655 zł6 112 zł6 873 zł
w III roku4 457 zł5 298 zł6 590 zł7 458 zł10 113 zł10 630 zł
w IV roku5 701 zł7 795 zł7 673 zł10 830 zł11 756 zł
w V roku8 175 zł8 739 zł10 222 zł11 480 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Kierunek lekarski (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Kierunek lekarski (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek lekarski, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,610,590,530,580,590,600,800,69
w II roku0,770,770,780,890,941,141,13
w III roku1,151,281,431,501,841,75
w IV roku1,351,701,541,961,92
w V roku1,761,741,851,86
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Kierunek lekarski (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Kierunek lekarski (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności