aplikacja Matura google play app store

Żywienie człowieka i ocena żywności

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014128
rok 201599
rok 2016161
rok 2017118
rok 2018107
rok 2019127
rok 202056
rok 202191
Liczba absolwentów
Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201527,3%
absolwenci z roku 20169,3%
absolwenci z roku 201718,7%
absolwenci z roku 201810,3%
absolwenci z roku 201914,9%
absolwenci z roku 202012,5%
absolwenci z roku 202118,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku12,5%7,3%7,5%6,2%2,0%7,0%4,7%5,7%
w II roku4,0%4,8%2,4%2,7%1,8%5,1%6,9%
w III roku1,5%3,7%2,7%3,2%4,1%1,3%
w IV roku1,6%2,8%1,7%4,8%3,7%
w V roku2,2%2,8%1,4%3,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,230,931,411,060,521,831,371,38
w II roku0,350,850,480,630,411,681,89
w III roku0,330,761,081,040,990,26
w IV roku0,310,500,511,211,25
w V roku0,380,460,200,89
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,188,84
absolwenci z roku 20154,057,45
absolwenci z roku 20163,907,68
absolwenci z roku 20173,187,60
absolwenci z roku 20182,695,89
absolwenci z roku 20193,276,43
absolwenci z roku 20202,996,44
absolwenci z roku 20212,783,35
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201488,3%73,4%2,3%
abs. z roku 201590,9%69,7%13,1%
abs. z roku 201693,1%77,0%8,7%
abs. z roku 201793,2%78,0%6,8%
abs. z roku 201893,4%84,1%2,8%
abs. z roku 201987,4%73,2%7,1%
abs. z roku 202092,9%66,1%7,1%
abs. z roku 202189,0%78,0%1,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca70,8%76,8%74,9%78,5%84,6%75,3%80,1%73,5%
umowa o pracę53,4%53,5%58,4%60,4%70,1%56,9%53,4%63,5%
samo­zatrudnienie1,5%8,8%4,2%4,6%1,5%4,2%6,5%0,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 167 zł2 353 zł2 725 zł2 666 zł3 378 zł3 258 zł3 402 zł4 447 zł
w II roku2 901 zł2 938 zł3 535 zł3 442 zł4 163 zł4 191 zł4 393 zł
w III roku3 379 zł3 596 zł4 140 zł3 940 zł4 724 zł4 773 zł
w IV roku3 752 zł4 225 zł4 895 zł4 487 zł5 413 zł
w V roku4 333 zł4 826 zł5 413 zł5 249 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 472 zł2 683 zł2 906 zł2 988 zł3 518 zł3 485 zł3 932 zł4 691 zł
w II roku3 099 zł3 168 zł3 659 zł3 577 zł4 352 zł4 350 zł4 806 zł
w III roku3 497 zł3 747 zł4 280 zł4 144 zł4 910 zł4 794 zł
w IV roku3 878 zł4 320 zł4 866 zł4 759 zł5 517 zł
w V roku4 382 zł4 794 zł5 380 zł5 289 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,540,540,600,550,670,620,580,69
w II roku0,700,640,730,650,770,720,69
w III roku0,780,740,810,700,800,73
w IV roku0,810,790,890,740,83
w V roku0,860,860,900,79
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Żywienie człowieka i ocena żywności (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności