aplikacja Matura google play app store

Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 20142 740
rok 20152 680
rok 20162 602
rok 20172 706
rok 20182 503
rok 20192 687
rok 20202 277
rok 20212 139
rok 20221 950
Liczba absolwentów
Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 20159,8%
absolwenci z roku 201611,2%
absolwenci z roku 201711,3%
absolwenci z roku 201810,2%
absolwenci z roku 20199,7%
absolwenci z roku 202012,8%
absolwenci z roku 202110,3%
absolwenci z roku 202213,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku10,9%8,4%7,4%5,3%4,7%5,0%5,2%3,5%3,5%
w II roku5,4%3,8%3,0%2,5%3,3%3,3%2,0%2,1%
w III roku3,9%2,9%2,2%2,2%2,5%1,9%1,6%
w IV roku2,6%1,9%2,3%2,2%1,9%1,7%
w V roku2,6%2,2%2,6%1,7%1,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,020,940,950,820,890,970,870,700,66
w II roku0,580,530,510,450,650,610,440,48
w III roku0,520,540,440,420,450,390,35
w IV roku0,450,460,500,370,370,41
w V roku0,520,470,500,350,32
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,295,84
absolwenci z roku 20152,964,99
absolwenci z roku 20162,744,64
absolwenci z roku 20172,303,91
absolwenci z roku 20181,983,53
absolwenci z roku 20192,093,72
absolwenci z roku 20201,963,22
absolwenci z roku 20211,522,33
absolwenci z roku 20221,251,73
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201489,5%78,6%5,8%
abs. z roku 201590,1%80,5%5,5%
abs. z roku 201690,8%82,0%5,0%
abs. z roku 201791,8%84,4%4,8%
abs. z roku 201892,8%86,2%5,0%
abs. z roku 201991,3%83,7%4,3%
abs. z roku 202090,8%84,7%4,3%
abs. z roku 202189,7%84,3%4,8%
abs. z roku 202291,8%86,2%5,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca76,1%78,0%78,8%81,3%83,0%82,0%80,2%81,2%83,5%
umowa o pracę64,4%67,5%68,7%71,9%74,2%73,0%72,1%74,3%76,6%
samo­zatrudnienie4,4%4,0%3,6%3,5%3,6%3,5%3,1%3,4%4,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 962 zł3 130 zł3 424 zł3 760 zł4 196 zł4 288 zł4 710 zł5 408 zł6 121 zł
w II roku3 658 zł3 942 zł4 331 zł4 727 zł5 047 zł5 129 zł6 077 zł7 050 zł
w III roku4 198 zł4 615 zł5 069 zł5 281 zł5 705 zł6 118 zł7 378 zł
w IV roku4 779 zł5 247 zł5 563 zł5 825 zł6 661 zł7 287 zł
w V roku5 366 zł5 693 zł6 110 zł6 686 zł7 833 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 145 zł3 284 zł3 576 zł3 883 zł4 288 zł4 424 zł4 868 zł5 563 zł6 240 zł
w II roku3 737 zł3 998 zł4 393 zł4 736 zł5 092 zł5 184 zł6 140 zł7 094 zł
w III roku4 253 zł4 641 zł5 119 zł5 299 zł5 719 zł6 119 zł7 430 zł
w IV roku4 821 zł5 259 zł5 583 zł5 838 zł6 682 zł7 288 zł
w V roku5 401 zł5 696 zł6 138 zł6 686 zł7 871 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,810,810,850,880,920,870,880,900,92
w II roku0,960,981,011,031,030,961,021,04
w III roku1,041,071,101,071,071,031,10
w IV roku1,111,131,131,081,131,09
w V roku1,161,141,141,121,17
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Zarządzanie i inżynieria produkcji (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności