aplikacja Matura google play app store

Wychowanie fizyczne

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Wychowanie fizyczne, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 20142 210
rok 20152 132
rok 20161 990
rok 20171 812
rok 20181 533
rok 20191 407
rok 20201 383
rok 20211 384
Liczba absolwentów
Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Wychowanie fizyczne, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201513,7%
absolwenci z roku 201614,5%
absolwenci z roku 201713,2%
absolwenci z roku 201812,8%
absolwenci z roku 201912,0%
absolwenci z roku 202014,9%
absolwenci z roku 202113,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku11,9%9,4%7,9%6,1%5,7%5,7%6,6%5,0%
w II roku7,6%5,3%4,1%3,6%4,5%4,2%3,8%
w III roku5,0%3,6%3,2%3,4%3,1%2,8%
w IV roku3,2%3,3%2,5%3,1%2,3%
w V roku2,4%3,2%2,9%1,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,070,970,980,960,971,021,120,83
w II roku0,810,670,650,630,820,770,74
w III roku0,690,550,680,650,590,55
w IV roku0,510,610,600,550,46
w V roku0,410,670,540,36
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Wychowanie fizyczne, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,3410,13
absolwenci z roku 20153,658,78
absolwenci z roku 20163,437,92
absolwenci z roku 20172,936,72
absolwenci z roku 20182,726,24
absolwenci z roku 20192,835,73
absolwenci z roku 20202,504,46
absolwenci z roku 20211,763,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201485,4%62,5%7,4%
abs. z roku 201588,0%67,4%9,9%
abs. z roku 201689,2%70,8%8,7%
abs. z roku 201790,8%74,7%7,8%
abs. z roku 201890,7%71,9%10,3%
abs. z roku 201990,1%70,9%9,6%
abs. z roku 202090,4%72,0%9,8%
abs. z roku 202190,7%69,4%11,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Wychowanie fizyczne, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca68,2%71,2%73,8%77,9%77,6%76,5%77,3%77,4%
umowa o pracę48,0%52,1%54,2%60,2%58,9%58,4%58,9%57,0%
samo­zatrudnienie5,0%6,0%6,1%5,6%6,8%7,0%7,3%7,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 116 zł2 262 zł2 411 zł2 757 zł3 058 zł3 094 zł3 305 zł3 627 zł
w II roku2 589 zł2 806 zł3 076 zł3 518 zł3 657 zł3 849 zł4 314 zł
w III roku2 968 zł3 284 zł3 602 zł3 973 zł4 201 zł4 574 zł
w IV roku3 392 zł3 719 zł4 022 zł4 503 zł4 795 zł
w V roku3 848 zł4 094 zł4 473 zł5 030 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 212 zł2 326 zł2 441 zł2 726 zł3 041 zł3 200 zł3 415 zł3 697 zł
w II roku2 530 zł2 720 zł2 957 zł3 334 zł3 603 zł3 747 zł4 140 zł
w III roku2 824 zł3 080 zł3 426 zł3 783 zł4 033 zł4 306 zł
w IV roku3 220 zł3 467 zł3 865 zł4 185 zł4 477 zł
w V roku3 636 zł3 889 zł4 230 zł4 634 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,580,600,610,650,670,630,620,62
w II roku0,690,710,730,760,750,720,73
w III roku0,750,790,790,800,790,77
w IV roku0,800,830,830,840,81
w V roku0,840,850,840,85
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności