aplikacja Matura google play app store

Technologia żywności i żywienie człowieka

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014875
rok 2015753
rok 2016721
rok 2017711
rok 2018668
rok 2019586
rok 2020514
rok 2021461
rok 2022420
Liczba absolwentów
Technologia żywności i żywienie człowieka (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201513,5%
absolwenci z roku 201614,7%
absolwenci z roku 201715,5%
absolwenci z roku 201812,9%
absolwenci z roku 201912,8%
absolwenci z roku 202013,4%
absolwenci z roku 202115,4%
absolwenci z roku 202212,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Technologia żywności i żywienie człowieka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku14,8%12,4%10,1%7,7%6,7%8,2%7,9%6,1%5,8%
w II roku7,3%6,2%4,8%2,7%4,2%4,9%2,6%4,0%
w III roku3,9%4,1%3,2%2,7%3,8%3,4%2,4%
w IV roku3,1%3,9%3,3%3,2%2,7%2,9%
w V roku2,6%3,4%3,3%2,1%2,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Technologia żywności i żywienie człowieka (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Technologia żywności i żywienie człowieka (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,301,391,361,141,221,581,341,141,01
w II roku0,880,860,830,480,800,940,460,70
w III roku0,590,620,620,410,760,730,50
w IV roku0,710,730,610,510,590,60
w V roku0,510,640,560,420,59
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Technologia żywności i żywienie człowieka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Technologia żywności i żywienie człowieka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,808,76
absolwenci z roku 20154,577,89
absolwenci z roku 20163,636,87
absolwenci z roku 20173,255,69
absolwenci z roku 20183,285,94
absolwenci z roku 20192,645,46
absolwenci z roku 20202,864,33
absolwenci z roku 20212,373,79
absolwenci z roku 20222,123,16
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Technologia żywności i żywienie człowieka (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Technologia żywności i żywienie człowieka (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201484,8%69,3%4,4%
abs. z roku 201586,9%74,1%4,1%
abs. z roku 201690,4%78,5%2,9%
abs. z roku 201791,2%82,4%2,1%
abs. z roku 201889,8%81,8%3,3%
abs. z roku 201991,6%81,2%2,2%
abs. z roku 202085,2%78,2%2,2%
abs. z roku 202189,6%80,3%2,4%
abs. z roku 202291,4%81,7%3,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Technologia żywności i żywienie człowieka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Technologia żywności i żywienie człowieka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Technologia żywności i żywienie człowieka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca66,3%68,2%72,7%76,6%74,4%74,9%70,7%77,7%76,8%
umowa o pracę52,1%53,3%58,2%64,4%62,8%63,2%60,3%66,6%65,7%
samo­zatrudnienie2,7%2,5%2,1%1,9%2,3%1,3%1,6%1,5%2,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Technologia żywności i żywienie człowieka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Technologia żywności i żywienie człowieka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Technologia żywności i żywienie człowieka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 025 zł2 204 zł2 346 zł2 697 zł2 769 zł3 091 zł3 181 zł3 838 zł4 376 zł
w II roku2 650 zł2 875 zł3 195 zł3 559 zł3 514 zł4 078 zł4 355 zł5 197 zł
w III roku3 104 zł3 446 zł3 794 zł4 111 zł4 009 zł4 904 zł5 295 zł
w IV roku3 534 zł3 963 zł4 160 zł4 574 zł4 832 zł5 810 zł
w V roku4 047 zł4 326 zł4 654 zł5 251 zł5 777 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Technologia żywności i żywienie człowieka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Technologia żywności i żywienie człowieka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 274 zł2 404 zł2 548 zł2 899 zł2 957 zł3 365 zł3 356 zł4 123 zł4 643 zł
w II roku2 772 zł2 968 zł3 301 zł3 656 zł3 633 zł4 169 zł4 469 zł5 378 zł
w III roku3 187 zł3 542 zł3 843 zł4 188 zł4 122 zł4 992 zł5 395 zł
w IV roku3 576 zł4 036 zł4 195 zł4 616 zł4 897 zł5 891 zł
w V roku4 122 zł4 379 zł4 680 zł5 269 zł5 822 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Technologia żywności i żywienie człowieka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Technologia żywności i żywienie człowieka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,540,580,580,630,600,630,590,650,66
w II roku0,690,720,740,780,710,770,740,79
w III roku0,760,810,820,830,750,830,79
w IV roku0,810,860,840,850,810,87
w V roku0,860,880,860,880,86
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Technologia żywności i żywienie człowieka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Technologia żywności i żywienie człowieka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności