aplikacja Matura google play app store

Samorząd terytorialny i polityka regionalna

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201446
rok 201554
rok 201626
rok 201740
rok 201832
rok 201917
rok 202011
Liczba absolwentów
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 20153,7%
absolwenci z roku 20167,7%
absolwenci z roku 201715,0%
absolwenci z roku 201812,5%
absolwenci z roku 20190,0%
absolwenci z roku 20200,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
w I roku9,2%4,9%5,1%2,9%0,0%0,0%0,0%
w II roku1,3%0,3%16,0%0,0%3,1%0,0%0,0%
w III roku0,0%3,1%14,1%0,0%2,6%0,0%
w IV roku0,0%5,9%9,0%0,0%0,0%
w V roku0,0%0,3%0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
w I roku1,550,310,390,770,000,000,00
w II roku0,090,041,540,000,840,000,00
w III roku0,001,021,570,000,270,00
w IV roku0,001,511,210,000,00
w V roku0,000,050,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,104,01
absolwenci z roku 20155,506,08
absolwenci z roku 20160,542,58
absolwenci z roku 20170,600,84
absolwenci z roku 20180,000,60
absolwenci z roku 20190,004,47
absolwenci z roku 20200,001,73
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201483,2%80,2%0,0%
abs. z roku 201585,2%81,5%3,7%
abs. z roku 2016100,0%84,6%7,7%
abs. z roku 2017100,0%95,0%0,0%
abs. z roku 201893,8%93,8%6,2%
abs. z roku 2019100,0%88,2%11,8%
abs. z roku 2020100,0%90,9%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
jakakolwiek praca75,8%78,4%88,5%91,2%92,7%96,1%99,2%
umowa o pracę69,6%71,6%71,2%89,2%88,5%84,3%90,2%
samo­zatrudnienie0,0%0,6%7,7%0,0%6,2%11,8%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
w I roku3 207 zł3 236 zł3 625 zł4 224 zł3 896 zł4 719 zł4 974 zł
w II roku4 077 zł3 843 zł4 477 zł5 250 zł4 572 zł5 129 zł5 920 zł
w III roku4 144 zł4 489 zł4 474 zł5 799 zł4 933 zł5 965 zł
w IV roku5 178 zł4 776 zł4 612 zł6 104 zł5 126 zł
w V roku6 057 zł5 144 zł4 959 zł6 892 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
w I roku3 222 zł3 360 zł4 208 zł4 308 zł3 838 zł5 234 zł5 007 zł
w II roku3 987 zł3 751 zł4 773 zł5 286 zł4 572 zł5 622 zł5 769 zł
w III roku4 158 zł4 402 zł5 035 zł5 568 zł4 766 zł5 887 zł
w IV roku5 137 zł4 561 zł4 950 zł6 036 zł4 993 zł
w V roku6 021 zł4 917 zł5 289 zł6 764 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
w I roku0,720,710,880,900,820,800,80
w II roku0,830,821,001,030,910,850,87
w III roku0,820,890,921,050,900,90
w IV roku0,960,910,891,020,85
w V roku1,050,870,891,02
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Samorząd terytorialny i polityka regionalna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności