aplikacja Matura google play app store

Przedsiębiorczość

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Przedsiębiorczość, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201541
rok 201639
rok 201724
rok 201849
rok 201944
rok 202034
rok 202143
rok 202237
Liczba absolwentów
Przedsiębiorczość (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Przedsiębiorczość, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201519,5%
absolwenci z roku 201617,9%
absolwenci z roku 201720,8%
absolwenci z roku 201822,4%
absolwenci z roku 201913,6%
absolwenci z roku 202026,5%
absolwenci z roku 202125,6%
absolwenci z roku 202221,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Przedsiębiorczość (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Przedsiębiorczość, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku10,8%9,6%9,7%6,0%11,0%9,1%9,7%6,1%
w II roku8,9%7,7%4,5%8,3%3,4%2,5%1,7%
w III roku2,0%5,6%2,4%10,4%3,0%2,7%
w IV roku1,6%6,0%5,2%5,3%4,5%
w V roku0,8%5,8%6,2%5,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Przedsiębiorczość (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Przedsiębiorczość (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Przedsiębiorczość, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,541,301,491,122,231,551,891,25
w II roku1,891,221,062,360,590,620,36
w III roku0,481,080,612,210,621,67
w IV roku0,181,211,301,371,47
w V roku0,131,201,841,52
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Przedsiębiorczość (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Przedsiębiorczość (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Przedsiębiorczość, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20156,7011,49
absolwenci z roku 20163,959,57
absolwenci z roku 20179,1410,90
absolwenci z roku 20185,8110,62
absolwenci z roku 20193,606,16
absolwenci z roku 20204,687,17
absolwenci z roku 20213,514,66
absolwenci z roku 20222,384,30
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Przedsiębiorczość (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Przedsiębiorczość (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Przedsiębiorczość, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201580,5%70,7%2,4%
abs. z roku 201689,7%69,2%5,1%
abs. z roku 201762,5%58,3%8,3%
abs. z roku 201883,7%65,3%14,3%
abs. z roku 201979,5%68,2%4,5%
abs. z roku 202079,4%67,6%0,0%
abs. z roku 202188,4%72,1%9,3%
abs. z roku 202286,5%62,2%16,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Przedsiębiorczość (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Przedsiębiorczość (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Przedsiębiorczość (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Przedsiębiorczość, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca57,7%70,1%50,7%63,6%62,7%65,0%66,3%68,0%
umowa o pracę40,0%53,4%43,1%50,5%49,2%53,2%55,4%44,1%
samo­zatrudnienie1,8%4,5%5,2%8,2%4,5%0,0%5,2%12,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Przedsiębiorczość (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Przedsiębiorczość (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Przedsiębiorczość (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Przedsiębiorczość, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 794 zł2 017 zł2 429 zł2 230 zł2 367 zł3 046 zł3 300 zł3 736 zł
w II roku2 486 zł2 772 zł2 834 zł3 062 zł3 544 zł4 054 zł5 008 zł
w III roku2 799 zł3 181 zł3 655 zł3 332 zł4 274 zł4 775 zł
w IV roku3 343 zł3 503 zł3 152 zł3 940 zł5 265 zł
w V roku3 527 zł4 120 zł3 889 zł4 639 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Przedsiębiorczość (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Przedsiębiorczość (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Przedsiębiorczość, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 113 zł2 345 zł2 381 zł2 664 zł2 660 zł3 373 zł3 644 zł4 137 zł
w II roku2 631 zł2 847 zł3 149 zł3 184 zł3 883 zł4 131 zł4 858 zł
w III roku2 853 zł3 558 zł3 560 zł3 550 zł4 496 zł4 824 zł
w IV roku3 385 zł3 842 zł3 129 zł4 198 zł5 360 zł
w V roku3 641 zł4 418 zł3 987 zł4 894 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Przedsiębiorczość (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Przedsiębiorczość (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Przedsiębiorczość, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,420,480,550,470,460,540,530,55
w II roku0,550,630,620,610,640,660,71
w III roku0,590,670,740,620,700,70
w IV roku0,660,700,590,660,76
w V roku0,660,760,640,68
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Przedsiębiorczość (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Przedsiębiorczość (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności