aplikacja Matura google play app store

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201433
rok 201548
rok 201674
rok 201749
rok 201843
rok 201950
rok 202022
rok 202127
Liczba absolwentów
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201529,2%
absolwenci z roku 201624,3%
absolwenci z roku 201722,5%
absolwenci z roku 201823,2%
absolwenci z roku 201924,0%
absolwenci z roku 202018,2%
absolwenci z roku 202114,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku14,4%5,5%6,0%5,2%6,0%6,5%10,3%3,1%
w II roku6,0%3,0%5,6%0,8%3,5%2,8%6,1%
w III roku6,3%2,6%5,6%2,7%2,3%2,0%
w IV roku10,1%1,6%7,6%5,1%5,1%
w V roku11,1%0,9%2,7%1,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,080,961,020,800,980,811,730,69
w II roku0,890,311,160,160,560,350,65
w III roku1,800,531,500,530,200,29
w IV roku3,070,472,330,780,94
w V roku4,130,140,450,15
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,915,04
absolwenci z roku 20153,567,29
absolwenci z roku 20164,748,37
absolwenci z roku 20172,124,24
absolwenci z roku 20183,214,44
absolwenci z roku 20193,926,50
absolwenci z roku 20203,663,00
absolwenci z roku 20212,563,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201487,9%69,7%9,1%
abs. z roku 201591,7%70,8%0,0%
abs. z roku 201687,8%67,6%4,0%
abs. z roku 201795,9%91,8%2,0%
abs. z roku 201883,7%81,4%4,7%
abs. z roku 201988,0%80,0%6,0%
abs. z roku 202077,3%72,7%0,0%
abs. z roku 202188,9%74,0%14,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca68,7%70,7%72,2%84,9%69,2%74,5%68,6%75,3%
umowa o pracę52,5%47,6%52,9%77,9%58,1%64,8%62,5%54,3%
samo­zatrudnienie5,3%0,0%2,7%0,5%1,9%4,3%0,0%9,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 121 zł2 218 zł2 456 zł3 094 zł3 092 zł3 870 zł3 688 zł3 738 zł
w II roku2 639 zł2 587 zł3 218 zł3 564 zł3 922 zł4 430 zł4 826 zł
w III roku3 075 zł3 137 zł3 692 zł4 296 zł4 176 zł5 342 zł
w IV roku3 473 zł3 590 zł4 291 zł4 616 zł4 738 zł
w V roku3 817 zł4 159 zł4 893 zł5 147 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 373 zł2 442 zł2 915 zł3 157 zł2 943 zł3 753 zł3 390 zł3 837 zł
w II roku2 815 zł2 853 zł3 352 zł3 654 zł3 855 zł4 336 zł4 583 zł
w III roku3 156 zł3 186 zł3 875 zł4 348 zł4 036 zł5 016 zł
w IV roku3 529 zł3 800 zł4 535 zł4 660 zł4 567 zł
w V roku3 847 zł4 338 zł5 204 zł5 108 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,550,510,550,660,670,750,630,57
w II roku0,660,580,680,690,790,790,76
w III roku0,740,660,700,770,770,82
w IV roku0,780,700,770,740,77
w V roku0,800,770,820,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności