aplikacja Matura google play app store

Prawo podatkowe i rachunkowość

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014158
rok 2015214
rok 2016168
rok 2017142
rok 2018156
rok 2019137
rok 202066
rok 202158
rok 202253
Liczba absolwentów
Prawo podatkowe i rachunkowość (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 20156,5%
absolwenci z roku 20164,8%
absolwenci z roku 20174,2%
absolwenci z roku 20185,1%
absolwenci z roku 20195,1%
absolwenci z roku 20206,1%
absolwenci z roku 20213,4%
absolwenci z roku 20225,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Prawo podatkowe i rachunkowość (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku7,3%6,3%8,0%2,8%3,8%1,3%4,9%2,2%0,8%
w II roku4,0%4,4%4,3%4,3%4,2%0,9%2,8%0,0%
w III roku2,4%5,0%4,4%3,3%5,2%0,2%2,0%
w IV roku0,8%3,9%2,4%2,5%3,1%0,9%
w V roku0,1%5,0%0,9%1,2%2,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Prawo podatkowe i rachunkowość (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Prawo podatkowe i rachunkowość (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,650,741,020,430,930,240,920,390,09
w II roku0,430,550,550,701,060,150,450,00
w III roku0,320,750,540,630,990,060,29
w IV roku0,180,660,330,260,510,11
w V roku0,020,790,130,160,48
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Prawo podatkowe i rachunkowość (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Prawo podatkowe i rachunkowość (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,354,39
absolwenci z roku 20152,132,90
absolwenci z roku 20162,844,17
absolwenci z roku 20171,772,93
absolwenci z roku 20181,342,12
absolwenci z roku 20190,730,76
absolwenci z roku 20200,701,03
absolwenci z roku 20211,091,19
absolwenci z roku 20220,360,46
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Prawo podatkowe i rachunkowość (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Prawo podatkowe i rachunkowość (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201492,4%83,5%11,4%
abs. z roku 201590,7%85,0%6,5%
abs. z roku 201690,5%83,3%10,7%
abs. z roku 201793,0%88,7%2,8%
abs. z roku 201893,6%92,3%5,1%
abs. z roku 201993,4%93,4%3,6%
abs. z roku 202093,9%92,4%9,1%
abs. z roku 202193,1%91,4%8,6%
abs. z roku 2022100,0%98,1%9,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Prawo podatkowe i rachunkowość (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Prawo podatkowe i rachunkowość (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Prawo podatkowe i rachunkowość (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca86,5%85,8%80,9%87,1%89,6%88,6%91,9%88,9%97,0%
umowa o pracę76,1%79,6%72,8%82,7%85,9%88,3%87,9%84,8%93,6%
samo­zatrudnienie9,4%3,7%7,2%0,5%2,4%2,4%6,6%6,6%7,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Prawo podatkowe i rachunkowość (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Prawo podatkowe i rachunkowość (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Prawo podatkowe i rachunkowość (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 521 zł2 642 zł2 873 zł3 542 zł3 457 zł4 316 zł4 491 zł5 353 zł5 705 zł
w II roku2 786 zł2 827 zł3 034 zł3 879 zł3 833 zł5 048 zł5 533 zł6 627 zł
w III roku3 121 zł3 237 zł3 644 zł4 179 zł4 234 zł6 443 zł6 785 zł
w IV roku3 516 zł3 939 zł3 870 zł4 732 zł5 036 zł6 967 zł
w V roku4 069 zł4 030 zł4 660 zł5 437 zł5 505 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Prawo podatkowe i rachunkowość (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Prawo podatkowe i rachunkowość (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 540 zł2 672 zł2 947 zł3 611 zł3 479 zł4 254 zł4 470 zł5 232 zł5 701 zł
w II roku2 747 zł2 812 zł3 124 zł3 914 zł3 917 zł4 929 zł5 482 zł6 518 zł
w III roku3 016 zł3 115 zł3 631 zł4 119 zł4 258 zł6 335 zł6 827 zł
w IV roku3 389 zł3 938 zł3 904 zł4 604 zł5 075 zł6 882 zł
w V roku3 960 zł4 036 zł4 658 zł5 172 zł5 518 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Prawo podatkowe i rachunkowość (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Prawo podatkowe i rachunkowość (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,710,730,730,860,780,920,850,900,90
w II roku0,740,740,710,870,790,980,940,99
w III roku0,790,790,810,860,791,131,03
w IV roku0,840,890,800,900,851,09
w V roku0,900,850,870,940,82
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Prawo podatkowe i rachunkowość (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Prawo podatkowe i rachunkowość (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
    Losy absolwentów kierunków z grupy:
  • prawnicze
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności