aplikacja Matura google play app store

Polityka społeczna

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Polityka społeczna, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201480
rok 201560
rok 201669
rok 201752
rok 201833
rok 201919
rok 202017
rok 202126
rok 202252
Liczba absolwentów
Polityka społeczna (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Polityka społeczna, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201531,7%
absolwenci z roku 201627,5%
absolwenci z roku 201726,9%
absolwenci z roku 201827,3%
absolwenci z roku 201926,3%
absolwenci z roku 20205,9%
absolwenci z roku 202115,4%
absolwenci z roku 20227,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Polityka społeczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Polityka społeczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku8,8%6,5%5,2%3,8%2,0%3,5%1,5%3,5%2,4%
w II roku3,2%3,7%3,1%0,9%1,5%9,2%0,0%5,1%
w III roku0,7%1,8%2,9%0,5%3,3%6,1%1,5%
w IV roku0,8%1,2%0,8%2,9%0,5%5,3%
w V roku0,8%1,5%1,8%2,9%4,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Polityka społeczna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Polityka społeczna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Polityka społeczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,370,850,831,290,522,370,380,970,26
w II roku0,440,651,090,500,462,440,001,85
w III roku0,150,570,850,150,430,880,47
w IV roku0,150,370,190,710,150,38
w V roku0,350,420,290,531,95
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Polityka społeczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Polityka społeczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Polityka społeczna, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20146,6910,11
absolwenci z roku 20154,8910,22
absolwenci z roku 20162,599,77
absolwenci z roku 20174,106,31
absolwenci z roku 20182,156,09
absolwenci z roku 20193,284,12
absolwenci z roku 20201,823,40
absolwenci z roku 20212,162,26
absolwenci z roku 20220,811,23
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Polityka społeczna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Polityka społeczna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Polityka społeczna, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201477,6%68,4%5,6%
abs. z roku 201588,3%66,7%1,7%
abs. z roku 201689,8%58,0%8,7%
abs. z roku 201788,5%75,0%0,0%
abs. z roku 2018100,0%78,8%3,0%
abs. z roku 201984,2%73,7%0,0%
abs. z roku 2020100,0%70,6%0,0%
abs. z roku 202184,6%69,2%0,0%
abs. z roku 202296,1%90,4%5,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Polityka społeczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Polityka społeczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Polityka społeczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Polityka społeczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca62,2%65,1%71,0%74,3%82,3%74,6%85,3%70,2%91,4%
umowa o pracę48,1%46,8%43,7%61,9%62,4%68,4%64,7%60,6%82,4%
samo­zatrudnienie4,6%1,1%6,8%0,0%2,0%0,0%0,0%0,0%4,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Polityka społeczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Polityka społeczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Polityka społeczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Polityka społeczna, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 363 zł2 364 zł2 591 zł2 926 zł2 830 zł3 663 zł2 997 zł3 996 zł5 528 zł
w II roku3 179 zł3 149 zł3 780 zł3 914 zł4 020 zł4 260 zł3 869 zł5 836 zł
w III roku3 735 zł3 779 zł4 718 zł4 266 zł4 276 zł5 467 zł4 614 zł
w IV roku4 240 zł4 352 zł4 863 zł4 766 zł5 246 zł6 450 zł
w V roku4 834 zł4 516 zł5 332 zł5 392 zł5 880 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Polityka społeczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Polityka społeczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Polityka społeczna, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 636 zł2 669 zł3 129 zł3 282 zł3 190 zł4 237 zł3 784 zł4 135 zł5 798 zł
w II roku3 275 zł3 379 zł4 288 zł4 043 zł4 153 zł4 979 zł4 300 zł6 115 zł
w III roku3 762 zł4 015 zł4 810 zł4 334 zł4 417 zł6 028 zł5 118 zł
w IV roku4 211 zł4 467 zł5 105 zł4 977 zł5 243 zł6 646 zł
w V roku4 907 zł4 913 zł5 545 zł5 554 zł5 723 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Polityka społeczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Polityka społeczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Polityka społeczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,620,510,600,630,560,620,490,590,86
w II roku0,790,670,810,790,730,670,560,80
w III roku0,880,760,940,790,710,780,58
w IV roku0,930,820,910,800,780,86
w V roku0,990,800,910,810,78
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Polityka społeczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Polityka społeczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności