aplikacja Matura google play app store

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2016330
rok 2017277
rok 2018239
rok 2019132
rok 2020222
rok 2021329
Liczba absolwentów
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 20166,9%
absolwenci z roku 20175,1%
absolwenci z roku 20186,3%
absolwenci z roku 20194,6%
absolwenci z roku 20204,5%
absolwenci z roku 20213,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku5,8%6,4%2,5%2,0%3,9%2,1%
w II roku2,7%4,6%1,7%1,8%2,3%
w III roku3,3%2,7%3,2%0,9%
w IV roku3,7%2,6%2,0%
w V roku2,3%2,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,781,070,530,420,570,30
w II roku0,520,890,370,330,31
w III roku0,720,570,640,18
w IV roku0,930,460,46
w V roku0,460,38
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20162,233,20
absolwenci z roku 20172,683,53
absolwenci z roku 20182,253,01
absolwenci z roku 20191,782,08
absolwenci z roku 20201,652,02
absolwenci z roku 20210,791,02
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201690,9%87,3%2,4%
abs. z roku 201791,0%86,6%4,0%
abs. z roku 201892,5%89,5%1,7%
abs. z roku 201992,5%91,7%1,5%
abs. z roku 202088,3%84,7%2,3%
abs. z roku 202196,4%93,6%1,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca81,1%81,3%85,6%85,9%84,3%90,1%
umowa o pracę77,0%76,4%82,1%84,2%80,8%87,1%
samo­zatrudnienie1,6%2,8%1,3%1,5%2,1%1,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia II stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 246 zł2 444 zł2 740 zł3 207 zł3 244 zł3 694 zł
w II roku2 622 zł2 952 zł3 097 zł3 579 zł3 704 zł
w III roku2 841 zł3 292 zł3 544 zł3 977 zł
w IV roku3 100 zł3 578 zł3 793 zł
w V roku3 574 zł3 889 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia II stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 293 zł2 449 zł2 774 zł3 199 zł3 297 zł3 743 zł
w II roku2 612 zł2 917 zł3 112 zł3 546 zł3 686 zł
w III roku2 832 zł3 271 zł3 574 zł3 934 zł
w IV roku3 113 zł3 539 zł3 777 zł
w V roku3 524 zł3 859 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,590,600,600,680,640,65
w II roku0,640,680,630,700,65
w III roku0,640,700,660,70
w IV roku0,660,690,63
w V roku0,690,67
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności