aplikacja Matura google play app store

Optometria

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Optometria, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201415
rok 201529
rok 201624
rok 201729
rok 201848
rok 201978
rok 202080
rok 202188
rok 202296
Liczba absolwentów
Optometria (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Optometria, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201520,7%
absolwenci z roku 20164,1%
absolwenci z roku 201717,2%
absolwenci z roku 201825,0%
absolwenci z roku 201916,7%
absolwenci z roku 202012,5%
absolwenci z roku 202113,6%
absolwenci z roku 202222,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Optometria (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Optometria, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,1%2,9%5,6%0,3%4,0%2,5%3,8%1,0%3,0%
w II roku3,3%0,0%1,9%0,0%2,4%0,5%2,2%0,1%
w III roku0,0%0,6%0,4%0,0%2,5%1,2%1,5%
w IV roku1,7%0,0%0,0%1,1%0,2%2,8%
w V roku5,0%0,3%0,0%1,1%0,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Optometria (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Optometria (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Optometria, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,190,341,410,200,800,510,690,220,56
w II roku0,920,000,460,000,450,050,410,02
w III roku0,000,090,130,000,480,180,26
w IV roku0,720,000,000,100,050,45
w V roku2,610,070,000,200,27
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Optometria (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Optometria (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Optometria, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,4011,93
absolwenci z roku 20151,001,44
absolwenci z roku 20161,082,99
absolwenci z roku 20172,732,07
absolwenci z roku 20181,423,67
absolwenci z roku 20190,733,32
absolwenci z roku 20201,352,16
absolwenci z roku 20211,041,46
absolwenci z roku 20221,571,82
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Optometria (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Optometria (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Optometria, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201493,3%66,7%0,0%
abs. z roku 2015100,0%86,2%10,3%
abs. z roku 2016100,0%75,0%25,0%
abs. z roku 201793,1%89,7%6,9%
abs. z roku 201895,8%83,3%14,6%
abs. z roku 2019100,0%84,6%20,5%
abs. z roku 202097,5%86,2%11,2%
abs. z roku 202195,5%85,2%12,5%
abs. z roku 202296,9%78,1%6,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Optometria (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Optometria (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Optometria (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Optometria, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca86,1%93,7%91,3%83,4%87,5%91,9%92,0%91,7%86,9%
umowa o pracę61,7%78,8%67,7%75,6%71,3%73,2%78,0%76,9%70,8%
samo­zatrudnienie0,0%7,2%16,0%4,9%12,3%13,7%9,4%8,8%3,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Optometria (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Optometria (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Optometria (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Optometria, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 301 zł2 987 zł3 173 zł3 576 zł3 952 zł3 738 zł4 507 zł5 020 zł5 106 zł
w II roku2 922 zł3 570 zł4 047 zł3 916 zł4 572 zł4 459 zł5 569 zł6 217 zł
w III roku3 617 zł3 904 zł4 630 zł4 212 zł5 062 zł5 185 zł6 481 zł
w IV roku4 453 zł4 704 zł4 694 zł4 550 zł6 206 zł6 075 zł
w V roku5 071 zł4 757 zł5 348 zł4 962 zł6 482 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Optometria (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Optometria (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Optometria, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 438 zł2 844 zł3 404 zł3 491 zł3 872 zł3 601 zł4 558 zł5 040 zł5 228 zł
w II roku3 032 zł3 476 zł3 929 zł3 506 zł4 608 zł4 432 zł5 273 zł6 223 zł
w III roku3 757 zł4 104 zł4 019 zł3 793 zł4 656 zł5 315 zł6 003 zł
w IV roku4 853 zł4 745 zł4 316 zł3 874 zł6 187 zł6 186 zł
w V roku4 349 zł4 785 zł5 026 zł4 554 zł6 768 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Optometria (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Optometria (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Optometria, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,640,770,780,840,870,770,840,850,77
w II roku0,780,850,960,830,930,850,930,95
w III roku0,870,861,010,830,930,880,95
w IV roku0,980,990,930,811,010,92
w V roku1,050,930,920,820,95
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Optometria (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Optometria (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności