aplikacja Matura google play app store

Ogrodnictwo

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ogrodnictwo, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014380
rok 2015316
rok 2016285
rok 2017242
rok 2018137
rok 2019123
rok 202067
rok 202163
rok 202256
Liczba absolwentów
Ogrodnictwo (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Ogrodnictwo, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201512,3%
absolwenci z roku 201610,5%
absolwenci z roku 201716,5%
absolwenci z roku 201815,3%
absolwenci z roku 201912,2%
absolwenci z roku 202016,4%
absolwenci z roku 202122,2%
absolwenci z roku 202217,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Ogrodnictwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ogrodnictwo, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku17,6%13,0%15,7%10,0%7,9%6,7%7,6%2,4%4,3%
w II roku8,9%7,4%5,7%5,7%5,7%4,5%6,8%3,2%
w III roku4,3%3,9%5,4%3,9%5,2%4,2%5,1%
w IV roku3,6%3,6%3,3%3,3%4,5%3,4%
w V roku3,5%3,7%4,0%2,1%2,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Ogrodnictwo (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Ogrodnictwo (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ogrodnictwo, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,911,652,331,521,911,751,770,421,23
w II roku1,211,441,201,061,951,081,891,29
w III roku0,660,891,381,121,341,291,63
w IV roku0,830,900,790,571,390,89
w V roku0,740,940,700,420,56
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Ogrodnictwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Ogrodnictwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Ogrodnictwo, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20147,2211,99
absolwenci z roku 20157,4713,14
absolwenci z roku 20164,819,35
absolwenci z roku 20174,999,09
absolwenci z roku 20186,3711,91
absolwenci z roku 20195,547,79
absolwenci z roku 20204,726,03
absolwenci z roku 20214,015,55
absolwenci z roku 20222,302,53
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Ogrodnictwo (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Ogrodnictwo (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ogrodnictwo, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201472,5%51,3%3,4%
abs. z roku 201570,9%49,4%6,3%
abs. z roku 201673,7%52,3%6,3%
abs. z roku 201774,4%62,8%4,6%
abs. z roku 201871,5%51,8%6,6%
abs. z roku 201969,1%56,1%3,3%
abs. z roku 202058,2%52,2%6,0%
abs. z roku 202174,6%57,1%15,9%
abs. z roku 202273,3%55,4%5,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Ogrodnictwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Ogrodnictwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ogrodnictwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Ogrodnictwo, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca49,6%52,2%53,2%55,3%54,1%56,6%48,3%58,2%57,9%
umowa o pracę33,3%34,3%34,1%42,3%38,1%42,8%40,8%42,5%47,6%
samo­zatrudnienie2,4%3,8%3,9%3,5%3,9%1,5%4,6%13,0%3,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Ogrodnictwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Ogrodnictwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ogrodnictwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ogrodnictwo, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 634 zł1 781 zł1 873 zł2 209 zł2 497 zł2 656 zł3 525 zł3 173 zł3 677 zł
w II roku2 183 zł2 233 zł2 570 zł2 751 zł3 153 zł3 249 zł3 866 zł5 648 zł
w III roku2 618 zł2 585 zł3 160 zł3 264 zł3 429 zł3 830 zł4 533 zł
w IV roku2 887 zł3 096 zł3 671 zł3 506 zł4 032 zł4 657 zł
w V roku3 436 zł3 423 zł3 886 zł4 134 zł4 761 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Ogrodnictwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Ogrodnictwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ogrodnictwo, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 913 zł2 052 zł2 214 zł2 399 zł2 974 zł3 035 zł3 744 zł3 562 zł4 208 zł
w II roku2 373 zł2 404 zł2 766 zł2 859 zł3 489 zł3 635 zł4 245 zł6 063 zł
w III roku2 769 zł2 691 zł3 294 zł3 370 zł3 858 zł4 225 zł5 022 zł
w IV roku3 035 zł3 031 zł3 830 zł3 673 zł4 350 zł4 975 zł
w V roku3 499 zł3 451 zł4 104 zł4 222 zł5 240 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Ogrodnictwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Ogrodnictwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ogrodnictwo, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,430,460,460,510,530,550,640,530,53
w II roku0,560,540,600,590,620,610,620,82
w III roku0,640,580,680,660,610,650,64
w IV roku0,660,650,740,650,650,70
w V roku0,730,680,720,690,69
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Ogrodnictwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Ogrodnictwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności