aplikacja Matura google play app store

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201622
rok 201757
rok 201889
rok 201971
rok 202080
rok 202189
rok 2022112
Liczba absolwentów
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201618,2%
absolwenci z roku 201738,6%
absolwenci z roku 201827,0%
absolwenci z roku 201921,1%
absolwenci z roku 202021,2%
absolwenci z roku 202119,1%
absolwenci z roku 202221,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku18,9%10,0%7,8%8,3%12,0%4,9%9,4%
w II roku4,2%2,6%4,4%5,7%5,6%2,3%
w III roku2,7%0,7%1,4%2,5%3,5%
w IV roku1,1%1,5%2,2%0,4%
w V roku0,8%1,3%1,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,351,801,801,511,740,761,61
w II roku1,540,521,080,940,690,26
w III roku0,360,130,220,330,69
w IV roku0,210,320,520,17
w V roku0,400,270,31
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20166,689,95
absolwenci z roku 20173,728,48
absolwenci z roku 20183,096,10
absolwenci z roku 20193,676,95
absolwenci z roku 20205,977,40
absolwenci z roku 20213,164,36
absolwenci z roku 20222,843,67
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201681,8%72,7%9,1%
abs. z roku 201789,5%68,4%5,2%
abs. z roku 201892,1%80,9%6,8%
abs. z roku 201990,1%71,8%4,2%
abs. z roku 202076,3%63,8%2,5%
abs. z roku 202192,1%83,2%5,6%
abs. z roku 202288,4%82,1%3,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca61,0%69,2%72,8%75,3%57,8%76,4%71,1%
umowa o pracę54,5%50,7%59,4%56,3%47,5%67,2%60,8%
samo­zatrudnienie5,7%3,5%3,9%2,5%0,7%4,0%2,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia II stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 780 zł2 633 zł2 894 zł2 689 zł3 406 zł4 102 zł4 141 zł
w II roku3 298 zł3 634 zł4 107 zł3 820 zł4 429 zł5 536 zł
w III roku3 783 zł4 350 zł4 913 zł5 063 zł5 701 zł
w IV roku4 595 zł4 907 zł5 612 zł5 717 zł
w V roku5 813 zł6 115 zł6 788 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia II stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 943 zł2 879 zł3 166 zł3 163 zł3 761 zł4 280 zł4 368 zł
w II roku3 480 zł3 627 zł4 183 zł3 993 zł4 714 zł5 741 zł
w III roku3 972 zł4 376 zł4 869 zł5 385 zł5 878 zł
w IV roku5 048 zł4 988 zł5 877 zł5 977 zł
w V roku6 042 zł6 087 zł6 979 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,680,630,620,540,670,700,62
w II roku0,760,810,810,730,800,83
w III roku0,820,890,890,860,89
w IV roku0,960,900,930,87
w V roku1,111,020,99
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności