aplikacja Matura google play app store

Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201436
rok 201526
rok 201611
rok 201743
rok 201819
rok 201920
Liczba absolwentów
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201511,5%
absolwenci z roku 201618,2%
absolwenci z roku 201718,6%
absolwenci z roku 201826,3%
absolwenci z roku 201910,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku26,6%26,0%19,7%18,8%4,8%17,5%
w II roku20,1%9,9%15,2%7,6%6,1%17,1%
w III roku13,4%11,9%5,3%3,9%4,4%15,0%
w IV roku6,7%6,4%6,1%4,3%6,6%1,7%
w V roku5,3%6,7%0,0%4,5%1,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku2,152,711,722,450,722,25
w II roku2,011,301,131,150,681,80
w III roku1,351,520,590,580,521,58
w IV roku0,771,160,580,591,000,20
w V roku0,631,240,000,400,24
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20149,5713,96
absolwenci z roku 20157,9114,62
absolwenci z roku 201618,6727,43
absolwenci z roku 20177,1514,69
absolwenci z roku 20187,889,60
absolwenci z roku 201910,6414,33
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201469,4%44,4%5,6%
abs. z roku 201576,9%50,0%7,7%
abs. z roku 201654,5%27,3%0,0%
abs. z roku 201772,1%48,8%4,7%
abs. z roku 201873,7%52,6%0,0%
abs. z roku 201955,0%35,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca38,0%47,8%28,0%46,9%50,9%27,9%
umowa o pracę20,6%28,8%18,2%28,1%35,5%16,2%
samo­zatrudnienie0,7%1,9%0,0%0,8%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 547 zł1 355 zł1 312 zł1 542 zł2 032 zł1 726 zł
w II roku2 226 zł2 085 zł2 270 zł2 207 zł2 793 zł2 665 zł
w III roku2 541 zł2 248 zł2 764 zł2 741 zł3 648 zł3 126 zł
w IV roku2 897 zł2 954 zł3 523 zł3 268 zł3 580 zł4 204 zł
w V roku3 212 zł2 868 zł2 880 zł3 861 zł3 828 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 685 zł1 756 zł2 205 zł2 014 zł2 580 zł1 921 zł
w II roku2 360 zł2 117 zł3 499 zł2 389 zł2 958 zł2 833 zł
w III roku2 919 zł2 329 zł3 873 zł2 911 zł3 698 zł3 573 zł
w IV roku3 116 zł3 039 zł3 401 zł3 339 zł3 912 zł4 865 zł
w V roku3 237 zł2 865 zł3 449 zł4 043 zł4 052 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,440,360,370,380,510,38
w II roku0,610,520,610,510,660,54
w III roku0,660,550,690,600,790,58
w IV roku0,700,670,810,640,700,69
w V roku0,730,610,600,690,65
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności