aplikacja Matura google play app store

Nawigacja

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Nawigacja, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201433
rok 201522
rok 201642
rok 201722
rok 201813
rok 201917
rok 202036
rok 202142
rok 202237
Liczba absolwentów
Nawigacja (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Nawigacja, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201518,2%
absolwenci z roku 201633,3%
absolwenci z roku 201713,7%
absolwenci z roku 201846,2%
absolwenci z roku 201929,4%
absolwenci z roku 202016,7%
absolwenci z roku 202123,8%
absolwenci z roku 202235,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Nawigacja (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nawigacja, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku6,6%9,1%16,9%7,2%1,9%22,5%14,1%7,8%13,7%
w II roku5,0%16,7%11,1%3,8%1,9%4,9%7,9%9,7%
w III roku5,8%14,0%10,3%2,3%0,0%2,9%6,3%
w IV roku7,6%11,7%3,4%1,5%5,8%3,4%
w V roku6,8%5,3%6,9%0,0%5,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Nawigacja (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Nawigacja (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nawigacja, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,460,762,361,030,304,501,571,872,39
w II roku0,591,642,460,860,360,851,173,12
w III roku1,221,572,550,400,000,511,19
w IV roku1,871,500,740,280,900,73
w V roku1,720,841,500,000,76
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Nawigacja (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Nawigacja (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Nawigacja, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201419,9319,42
absolwenci z roku 20154,9910,20
absolwenci z roku 20169,2115,49
absolwenci z roku 20174,2911,05
absolwenci z roku 20182,312,46
absolwenci z roku 20194,064,38
absolwenci z roku 20206,8214,24
absolwenci z roku 20215,804,55
absolwenci z roku 20223,533,69
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Nawigacja (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Nawigacja (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nawigacja, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201448,5%42,4%3,0%
abs. z roku 201554,6%31,9%0,0%
abs. z roku 201647,6%35,7%4,8%
abs. z roku 201786,4%68,2%0,0%
abs. z roku 201892,3%92,3%0,0%
abs. z roku 201988,2%82,4%0,0%
abs. z roku 202077,8%38,9%25,0%
abs. z roku 202178,6%59,5%4,8%
abs. z roku 202262,2%46,0%8,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Nawigacja (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Nawigacja (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Nawigacja (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Nawigacja, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca37,9%24,3%32,8%64,8%80,8%67,6%50,2%55,4%48,5%
umowa o pracę34,6%20,1%19,7%44,7%78,8%65,7%19,9%41,3%35,6%
samo­zatrudnienie3,0%0,0%4,2%0,0%0,0%0,0%19,5%2,8%2,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Nawigacja (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Nawigacja (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Nawigacja (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nawigacja, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 509 zł1 498 zł2 644 zł2 801 zł3 323 zł3 831 zł2 429 zł3 946 zł4 630 zł
w II roku3 658 zł1 802 zł3 874 zł4 672 zł3 997 zł5 923 zł3 151 zł5 278 zł
w III roku3 535 zł2 288 zł4 586 zł6 014 zł4 167 zł6 829 zł5 409 zł
w IV roku3 038 zł4 817 zł5 351 zł6 137 zł5 338 zł11 277 zł
w V roku3 097 zł5 333 zł5 551 zł6 442 zł6 039 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Nawigacja (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Nawigacja (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nawigacja, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 937 zł1 274 zł3 186 zł3 401 zł3 374 zł3 922 zł3 284 zł4 522 zł5 592 zł
w II roku3 772 zł1 693 zł3 947 zł4 922 zł4 043 zł6 024 zł4 572 zł7 662 zł
w III roku3 535 zł3 242 zł5 273 zł6 317 zł4 105 zł6 662 zł6 189 zł
w IV roku3 014 zł3 119 zł5 791 zł6 056 zł5 210 zł11 806 zł
w V roku3 333 zł3 644 zł6 172 zł7 181 zł5 875 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Nawigacja (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Nawigacja (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nawigacja, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,630,410,610,700,740,810,470,640,72
w II roku0,870,460,851,060,821,130,560,76
w III roku0,830,570,951,240,771,150,80
w IV roku0,651,111,011,160,881,63
w V roku0,621,150,971,030,91
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Nawigacja (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Nawigacja (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności