aplikacja Matura google play app store

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014204
rok 2015207
rok 2016218
rok 2017217
rok 2018147
rok 2019277
rok 2020181
rok 2021172
rok 2022120
Liczba absolwentów
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201524,8%
absolwenci z roku 201628,9%
absolwenci z roku 201718,0%
absolwenci z roku 201821,8%
absolwenci z roku 201923,8%
absolwenci z roku 202024,9%
absolwenci z roku 202127,3%
absolwenci z roku 202227,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,6%0,7%0,4%0,3%0,7%0,8%0,8%1,7%0,0%
w II roku0,2%1,6%1,1%0,2%0,2%0,7%0,6%1,1%
w III roku0,2%1,4%0,7%0,4%0,1%1,3%0,1%
w IV roku0,4%2,5%0,3%0,6%0,2%0,9%
w V roku0,2%3,7%0,4%0,7%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,100,070,070,110,140,410,180,500,00
w II roku0,020,150,310,070,100,300,180,19
w III roku0,040,160,240,130,030,550,08
w IV roku0,100,460,100,120,040,36
w V roku0,101,300,110,120,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,464,40
absolwenci z roku 20151,634,68
absolwenci z roku 20162,183,30
absolwenci z roku 20170,922,27
absolwenci z roku 20181,362,63
absolwenci z roku 20191,651,98
absolwenci z roku 20201,132,20
absolwenci z roku 20211,131,29
absolwenci z roku 20220,280,35
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201489,8%80,5%6,1%
abs. z roku 201592,5%82,2%15,7%
abs. z roku 201691,3%81,6%10,1%
abs. z roku 201795,4%87,6%11,1%
abs. z roku 201896,6%81,0%20,4%
abs. z roku 201993,9%86,6%8,3%
abs. z roku 202092,8%82,4%13,3%
abs. z roku 202193,6%87,2%9,3%
abs. z roku 202292,5%89,2%6,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca80,0%86,5%86,7%88,7%88,6%88,6%87,8%86,6%90,2%
umowa o pracę71,7%74,6%76,8%78,8%72,0%79,7%73,7%78,6%85,9%
samo­zatrudnienie6,0%12,3%8,9%7,4%15,1%7,0%9,9%6,4%4,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku5 706 zł6 107 zł6 554 zł6 676 zł6 748 zł7 482 zł7 990 zł8 785 zł10 254 zł
w II roku7 205 zł7 761 zł8 036 zł8 028 zł8 729 zł8 888 zł10 043 zł11 366 zł
w III roku8 634 zł8 587 zł9 423 zł9 400 zł9 908 zł10 807 zł12 616 zł
w IV roku9 830 zł10 057 zł11 110 zł10 780 zł11 602 zł13 334 zł
w V roku11 083 zł10 809 zł13 567 zł13 079 zł14 945 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku5 754 zł6 433 zł6 680 zł6 851 zł7 039 zł7 573 zł8 319 zł8 794 zł10 201 zł
w II roku7 296 zł7 669 zł8 171 zł8 281 zł8 746 zł8 979 zł10 234 zł11 634 zł
w III roku8 726 zł8 949 zł9 563 zł9 909 zł9 910 zł10 844 zł12 717 zł
w IV roku9 971 zł10 448 zł11 202 zł11 110 zł11 625 zł13 338 zł
w V roku11 083 zł11 371 zł13 625 zł13 309 zł14 911 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,331,481,391,381,311,341,301,321,41
w II roku1,591,811,601,541,561,471,471,49
w III roku1,821,881,711,661,651,611,66
w IV roku1,942,011,871,731,721,76
w V roku2,071,942,101,871,96
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności