aplikacja Matura google play app store

Mechanika i budowa maszyn

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Mechanika i budowa maszyn, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 20142 002
rok 20152 345
rok 20162 350
rok 20172 679
rok 20182 522
rok 20192 394
rok 20201 973
rok 20211 522
Liczba absolwentów
Mechanika i budowa maszyn (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Mechanika i budowa maszyn, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201517,1%
absolwenci z roku 201617,7%
absolwenci z roku 201717,2%
absolwenci z roku 201816,3%
absolwenci z roku 201915,5%
absolwenci z roku 202014,0%
absolwenci z roku 202113,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Mechanika i budowa maszyn (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechanika i budowa maszyn, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku7,8%5,8%5,6%3,7%3,9%4,2%4,6%2,8%
w II roku2,5%2,3%1,9%1,4%2,4%2,5%1,9%
w III roku2,0%1,9%1,1%1,6%2,4%1,2%
w IV roku1,6%1,3%1,3%1,9%1,4%
w V roku1,4%1,3%1,5%1,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Mechanika i budowa maszyn (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Mechanika i budowa maszyn (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechanika i budowa maszyn, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,710,640,780,600,710,820,770,52
w II roku0,260,300,360,250,490,450,32
w III roku0,260,320,250,370,500,23
w IV roku0,230,250,280,380,27
w V roku0,270,260,300,25
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Mechanika i budowa maszyn (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Mechanika i budowa maszyn (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Mechanika i budowa maszyn, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,084,72
absolwenci z roku 20153,014,30
absolwenci z roku 20162,513,59
absolwenci z roku 20172,023,13
absolwenci z roku 20182,203,12
absolwenci z roku 20192,132,97
absolwenci z roku 20202,052,80
absolwenci z roku 20211,411,74
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Mechanika i budowa maszyn (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Mechanika i budowa maszyn (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechanika i budowa maszyn, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201491,4%84,5%5,0%
abs. z roku 201591,3%85,8%4,6%
abs. z roku 201692,7%87,6%4,4%
abs. z roku 201792,7%87,7%4,4%
abs. z roku 201891,8%86,7%5,4%
abs. z roku 201989,8%83,7%5,1%
abs. z roku 202091,2%85,1%4,9%
abs. z roku 202192,9%87,6%5,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Mechanika i budowa maszyn (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Mechanika i budowa maszyn (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Mechanika i budowa maszyn (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Mechanika i budowa maszyn, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca78,2%79,8%81,6%83,7%82,5%80,9%81,0%85,0%
umowa o pracę70,2%73,1%75,2%77,3%76,3%74,1%74,7%78,3%
samo­zatrudnienie3,3%2,9%2,9%3,1%3,6%3,6%3,4%4,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Mechanika i budowa maszyn (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Mechanika i budowa maszyn (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Mechanika i budowa maszyn (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechanika i budowa maszyn, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 310 zł3 565 zł3 829 zł4 140 zł4 502 zł4 688 zł4 894 zł5 578 zł
w II roku4 242 zł4 524 zł4 919 zł5 303 zł5 416 zł5 683 zł6 390 zł
w III roku4 941 zł5 407 zł5 721 zł5 988 zł6 197 zł6 849 zł
w IV roku5 687 zł6 178 zł6 307 zł6 631 zł7 348 zł
w V roku6 479 zł6 709 zł6 934 zł7 797 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Mechanika i budowa maszyn (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Mechanika i budowa maszyn (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechanika i budowa maszyn, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 432 zł3 685 zł3 951 zł4 257 zł4 594 zł4 823 zł5 018 zł5 706 zł
w II roku4 305 zł4 579 zł4 978 zł5 353 zł5 488 zł5 713 zł6 413 zł
w III roku5 001 zł5 422 zł5 796 zł6 022 zł6 239 zł6 887 zł
w IV roku5 749 zł6 214 zł6 365 zł6 670 zł7 365 zł
w V roku6 474 zł6 731 zł6 972 zł7 799 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Mechanika i budowa maszyn (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Mechanika i budowa maszyn (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechanika i budowa maszyn, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,900,930,950,970,980,960,910,94
w II roku1,111,131,151,161,101,061,07
w III roku1,231,261,251,211,161,15
w IV roku1,321,341,281,231,24
w V roku1,401,361,291,31
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Mechanika i budowa maszyn (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Mechanika i budowa maszyn (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności