aplikacja Matura google play app store

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014141
rok 2015133
rok 2016131
rok 2017130
rok 2018130
rok 2019107
rok 202095
rok 2021123
Liczba absolwentów
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201572,1%
absolwenci z roku 201669,5%
absolwenci z roku 201757,7%
absolwenci z roku 201872,3%
absolwenci z roku 201968,2%
absolwenci z roku 202061,1%
absolwenci z roku 202158,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201561,8%46,9%
absolwenci z roku 201658,8%45,8%
absolwenci z roku 201745,4%30,8%
absolwenci z roku 201870,0%42,3%
absolwenci z roku 201958,9%27,1%
absolwenci z roku 202052,6%16,8%
absolwenci z roku 202149,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku3,1%3,8%3,9%2,7%1,2%4,8%0,6%1,5%
w II roku2,9%2,5%1,5%1,3%3,1%4,8%1,9%
w III roku2,8%4,8%3,5%2,8%4,3%5,1%
w IV roku4,6%5,0%5,0%2,8%5,3%
w V roku5,3%3,4%3,2%1,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,350,400,640,370,251,450,120,20
w II roku0,450,510,260,210,671,330,39
w III roku0,431,120,930,581,021,45
w IV roku0,671,161,200,541,21
w V roku1,120,610,690,55
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201417,8021,57
absolwenci z roku 201516,4519,00
absolwenci z roku 201621,1325,20
absolwenci z roku 201715,7519,25
absolwenci z roku 201817,6620,29
absolwenci z roku 201912,4614,46
absolwenci z roku 20208,8410,49
absolwenci z roku 20214,524,30
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201445,4%29,1%10,6%
abs. z roku 201542,1%28,1%6,3%
abs. z roku 201638,9%24,4%12,2%
abs. z roku 201746,1%33,1%8,5%
abs. z roku 201840,8%20,8%8,5%
abs. z roku 201947,7%27,1%10,3%
abs. z roku 202046,3%31,6%3,2%
abs. z roku 202149,0%25,6%10,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca31,9%29,4%27,9%31,7%27,7%37,6%35,2%31,7%
umowa o pracę19,5%18,0%16,3%20,8%14,8%21,6%22,5%16,7%
samo­zatrudnienie8,1%4,8%10,6%5,8%5,9%8,6%2,4%7,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 804 zł2 029 zł2 090 zł2 397 zł2 011 zł2 509 zł2 312 zł3 020 zł
w II roku2 236 zł2 487 zł2 942 zł1 948 zł2 967 zł2 568 zł3 297 zł
w III roku2 073 zł2 625 zł3 078 zł2 956 zł3 700 zł3 668 zł
w IV roku2 596 zł2 899 zł3 686 zł3 575 zł3 954 zł
w V roku2 874 zł3 461 zł4 325 zł4 952 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 862 zł2 225 zł2 275 zł2 942 zł2 424 zł3 032 zł3 008 zł3 756 zł
w II roku2 335 zł2 556 zł3 035 zł2 471 zł3 399 zł3 133 zł3 718 zł
w III roku2 361 zł2 854 zł3 325 zł3 580 zł4 326 zł4 030 zł
w IV roku2 590 zł3 098 zł4 036 zł4 184 zł4 913 zł
w V roku3 138 zł3 909 zł4 752 zł5 417 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,470,480,450,520,390,480,410,48
w II roku0,550,570,620,400,530,440,52
w III roku0,480,570,610,550,630,55
w IV roku0,560,590,680,610,61
w V roku0,580,640,700,78
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności