aplikacja Matura google play app store

Lotnictwo i kosmonautyka

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014143
rok 2015163
rok 2016191
rok 2017190
rok 2018170
rok 2019105
rok 2020195
rok 2021199
Liczba absolwentów
Lotnictwo i kosmonautyka (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201516,6%
absolwenci z roku 201619,9%
absolwenci z roku 201718,4%
absolwenci z roku 201824,1%
absolwenci z roku 201925,7%
absolwenci z roku 202019,6%
absolwenci z roku 202122,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Lotnictwo i kosmonautyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku4,1%5,2%10,1%6,4%7,3%7,0%10,2%7,5%
w II roku1,5%2,6%2,9%1,8%3,8%4,1%2,5%
w III roku1,1%1,3%2,1%1,6%4,2%1,6%
w IV roku0,7%0,4%1,7%1,0%2,1%
w V roku1,6%0,9%2,1%0,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Lotnictwo i kosmonautyka (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Lotnictwo i kosmonautyka (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,400,641,171,161,471,481,811,45
w II roku0,100,450,380,460,530,760,44
w III roku0,090,280,520,670,550,29
w IV roku0,100,120,350,150,26
w V roku0,270,150,420,20
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Lotnictwo i kosmonautyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Lotnictwo i kosmonautyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,794,98
absolwenci z roku 20154,225,45
absolwenci z roku 20164,365,57
absolwenci z roku 20174,214,95
absolwenci z roku 20183,945,12
absolwenci z roku 20193,486,52
absolwenci z roku 20203,734,99
absolwenci z roku 20212,763,57
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Lotnictwo i kosmonautyka (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Lotnictwo i kosmonautyka (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201483,7%77,3%3,5%
abs. z roku 201576,7%68,1%4,3%
abs. z roku 201678,0%65,4%7,8%
abs. z roku 201776,9%62,6%7,4%
abs. z roku 201879,4%66,5%12,3%
abs. z roku 201985,7%70,5%17,1%
abs. z roku 202084,0%69,8%11,6%
abs. z roku 202180,9%70,3%7,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Lotnictwo i kosmonautyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Lotnictwo i kosmonautyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Lotnictwo i kosmonautyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca70,3%66,4%62,4%61,2%64,9%71,7%68,1%65,2%
umowa o pracę64,8%59,2%50,6%49,4%52,6%56,8%54,9%55,5%
samo­zatrudnienie2,5%2,6%5,8%5,1%7,7%10,7%6,8%5,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Lotnictwo i kosmonautyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Lotnictwo i kosmonautyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Lotnictwo i kosmonautyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku4 153 zł3 733 zł3 467 zł4 038 zł4 472 zł5 226 zł4 390 zł5 164 zł
w II roku5 073 zł4 958 zł4 657 zł5 710 zł5 511 zł6 054 zł6 019 zł
w III roku5 966 zł5 871 zł5 964 zł6 915 zł6 008 zł7 178 zł
w IV roku6 771 zł7 110 zł6 744 zł6 967 zł7 585 zł
w V roku7 899 zł7 381 zł7 076 zł9 320 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Lotnictwo i kosmonautyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Lotnictwo i kosmonautyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku4 410 zł4 131 zł3 738 zł4 445 zł4 733 zł5 482 zł4 832 zł5 494 zł
w II roku5 273 zł5 080 zł4 933 zł5 921 zł5 773 zł6 249 zł6 238 zł
w III roku6 193 zł6 009 zł6 208 zł7 142 zł6 353 zł7 269 zł
w IV roku6 815 zł7 133 zł7 048 zł7 221 zł7 876 zł
w V roku7 972 zł7 488 zł7 401 zł9 558 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Lotnictwo i kosmonautyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Lotnictwo i kosmonautyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,050,990,860,920,941,000,800,83
w II roku1,241,251,091,201,091,041,00
w III roku1,371,351,281,351,101,11
w IV roku1,451,521,361,241,25
w V roku1,561,461,311,50
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Lotnictwo i kosmonautyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Lotnictwo i kosmonautyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności