aplikacja Matura google play app store

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201427
rok 201529
rok 201622
rok 201734
rok 201824
rok 201911
rok 202021
rok 202115
Liczba absolwentów
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201524,1%
absolwenci z roku 201622,7%
absolwenci z roku 201711,8%
absolwenci z roku 201825,0%
absolwenci z roku 201927,3%
absolwenci z roku 202033,3%
absolwenci z roku 202120,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku4,6%18,1%7,6%11,3%11,5%14,4%16,3%8,3%
w II roku5,3%9,5%4,2%9,5%12,8%4,5%4,8%
w III roku3,7%17,8%1,1%9,3%10,1%6,1%
w IV roku1,3%12,7%8,3%4,9%5,2%
w V roku7,1%8,3%4,9%1,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,422,250,911,882,492,923,321,74
w II roku0,661,610,651,703,800,330,78
w III roku0,403,260,502,152,350,59
w IV roku0,242,601,261,171,02
w V roku1,332,110,480,34
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20147,3210,37
absolwenci z roku 20155,3810,64
absolwenci z roku 20164,156,09
absolwenci z roku 20177,2712,38
absolwenci z roku 20186,148,20
absolwenci z roku 20196,2014,56
absolwenci z roku 20203,706,56
absolwenci z roku 20213,546,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201470,4%55,6%3,7%
abs. z roku 201582,8%55,1%10,3%
abs. z roku 201686,4%63,6%0,0%
abs. z roku 201779,4%55,9%8,8%
abs. z roku 201870,8%62,5%0,0%
abs. z roku 201981,8%54,5%9,1%
abs. z roku 202090,5%71,4%0,0%
abs. z roku 202186,7%73,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca57,1%57,5%78,4%60,3%56,9%59,1%62,3%59,4%
umowa o pracę48,1%39,6%53,8%35,6%43,1%22,7%46,0%40,0%
samo­zatrudnienie1,8%6,3%0,0%7,3%0,0%6,1%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 982 zł1 708 zł2 727 zł2 276 zł2 403 zł1 716 zł1 943 zł2 188 zł
w II roku2 252 zł2 199 zł3 716 zł3 314 zł2 759 zł2 677 zł2 699 zł
w III roku2 429 zł2 583 zł3 873 zł2 879 zł3 335 zł3 079 zł
w IV roku2 611 zł2 918 zł4 207 zł3 516 zł3 903 zł
w V roku2 667 zł3 298 zł4 651 zł4 371 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 150 zł2 009 zł2 942 zł2 747 zł2 542 zł2 073 zł2 478 zł2 875 zł
w II roku2 269 zł2 379 zł3 484 zł3 263 zł2 973 zł3 135 zł2 973 zł
w III roku2 364 zł2 854 zł3 833 zł2 933 zł3 487 zł3 335 zł
w IV roku2 643 zł3 161 zł4 299 zł3 995 zł3 801 zł
w V roku2 847 zł3 418 zł4 999 zł4 489 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,570,450,690,510,560,360,370,34
w II roku0,610,570,880,690,580,510,46
w III roku0,620,620,860,560,610,52
w IV roku0,590,640,860,610,64
w V roku0,580,680,880,68
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności