aplikacja Matura google play app store

Komunikacja wizerunkowa

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Komunikacja wizerunkowa, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201577
rok 2016119
rok 2017180
rok 2018178
rok 2019210
rok 2020191
rok 2021209
rok 2022214
Liczba absolwentów
Komunikacja wizerunkowa (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Komunikacja wizerunkowa, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 20156,5%
absolwenci z roku 201619,3%
absolwenci z roku 201713,3%
absolwenci z roku 201815,7%
absolwenci z roku 201911,4%
absolwenci z roku 202015,7%
absolwenci z roku 202112,9%
absolwenci z roku 202213,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Komunikacja wizerunkowa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja wizerunkowa, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku5,0%4,1%3,4%3,7%4,1%3,9%1,4%2,3%
w II roku4,5%3,1%3,1%3,0%3,3%3,1%1,1%
w III roku2,7%1,4%1,5%1,4%2,9%3,5%
w IV roku1,7%0,8%2,4%0,6%2,3%
w V roku4,3%3,1%2,2%0,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Komunikacja wizerunkowa (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Komunikacja wizerunkowa (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja wizerunkowa, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,490,510,660,921,400,880,420,55
w II roku0,780,690,690,870,940,710,32
w III roku0,430,310,410,361,090,90
w IV roku0,860,360,490,220,59
w V roku1,360,560,650,39
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Komunikacja wizerunkowa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Komunikacja wizerunkowa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Komunikacja wizerunkowa, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20154,335,83
absolwenci z roku 20164,148,16
absolwenci z roku 20174,037,08
absolwenci z roku 20184,037,33
absolwenci z roku 20192,344,62
absolwenci z roku 20202,945,14
absolwenci z roku 20211,733,66
absolwenci z roku 20221,372,28
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Komunikacja wizerunkowa (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Komunikacja wizerunkowa (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja wizerunkowa, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201588,3%77,9%6,5%
abs. z roku 201684,9%69,8%7,6%
abs. z roku 201782,2%67,7%8,3%
abs. z roku 201873,6%56,7%7,8%
abs. z roku 201981,9%68,1%7,1%
abs. z roku 202081,1%61,8%9,4%
abs. z roku 202181,4%60,3%17,2%
abs. z roku 202275,3%56,6%10,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Komunikacja wizerunkowa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Komunikacja wizerunkowa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Komunikacja wizerunkowa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Komunikacja wizerunkowa, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca69,8%71,5%71,1%62,0%69,4%68,3%71,9%64,8%
umowa o pracę56,0%56,1%56,6%46,4%54,3%49,8%51,2%46,7%
samo­zatrudnienie3,9%5,6%5,7%5,9%4,3%8,3%11,6%7,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Komunikacja wizerunkowa (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Komunikacja wizerunkowa (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Komunikacja wizerunkowa (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja wizerunkowa, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 678 zł2 981 zł3 279 zł3 483 zł3 539 zł3 961 zł4 705 zł4 990 zł
w II roku3 248 zł3 973 zł4 084 zł4 142 zł4 581 zł5 283 zł6 057 zł
w III roku3 987 zł4 696 zł4 730 zł4 781 zł5 716 zł6 842 zł
w IV roku4 662 zł5 036 zł5 063 zł5 949 zł7 125 zł
w V roku5 095 zł5 766 zł6 066 zł7 148 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Komunikacja wizerunkowa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Komunikacja wizerunkowa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja wizerunkowa, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 778 zł3 194 zł3 526 zł4 022 zł3 867 zł4 368 zł5 114 zł5 859 zł
w II roku3 346 zł4 121 zł4 323 zł4 657 zł4 698 zł5 628 zł6 531 zł
w III roku4 113 zł4 947 zł5 011 zł5 091 zł5 976 zł7 202 zł
w IV roku4 696 zł5 263 zł5 354 zł6 305 zł7 569 zł
w V roku5 098 zł5 839 zł6 256 zł7 465 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Komunikacja wizerunkowa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Komunikacja wizerunkowa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja wizerunkowa, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,690,710,740,720,670,690,740,69
w II roku0,790,880,840,800,780,820,85
w III roku0,880,980,900,840,890,94
w IV roku0,940,970,890,930,98
w V roku0,961,020,950,98
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Komunikacja wizerunkowa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Komunikacja wizerunkowa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności